20. týždeň cez rok

ut  18. aug 8:00BudmericeZa modliacich a aktívnych členov Máriinej légie
st  19. aug 18:00JablonecZa + Štefana a Sidóniu Hlavinových
št  20. aug 8:00BudmericeZa Božiu pomoc pri skúškach pre Lenku a Leu
pi  21. aug 8:00BudmericeZa + Jozefa Kadlečíka a Alžbetu
so  22. aug 18:00BudmericeZa poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 80 rokov
ne  23. aug 9:00JablonecZa farníkov
ne  23. aug 10:30BudmericeZa + Štefana a Annu Študencoví a + vnukov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Heleny Ľ.spomienka
Streda: sv. Jána Eudesa, kňaza Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: sv. Pia X., pápeža Spomienka
Sobota:
Nedeľa: 21. nedeľa cez rok

Upratovanie:

v sobotu 22.8. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová, Trajdová, Kačincová a Uhlíková. P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň v Budmericiach od utorka až do piatku ráno o 8:00, v sobotu večer o 18:00 hod s platnosťou z nedele. V pondelok sv. omša v Budmericiach nebude

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala na opravu kostola100,- Eur. Mesačná zbierka vyniesla v Budmericiach 750,03 Eur a v Jablonci 508,60 Eur. Za Váš milodar P. Boh zaplať