22. týždeň cez rok

st  2. sep 18:00JablonecZa + rodinu Haršányovú a Matejíkovú
št  3. sep 8:00BudmericeZa + Jozefa a Júliu Provodovský, dcéry, synov a vnukov
pi  4. sep 18:00Jablonec Za+ Ivana Bacigal, pohrebná
pi  4. sep 19:00BudmericeZa + Editku Mondekovú a manž. Jána Mondeka
so  5. sep 8:00BudmericeZa + Jozefa Kačeriaka
ne  6. sep 7:30BudmericeZa farníkov
ne  6. sep 9:00JablonecZa + Annu a Gerváza, 25. výr. Polakovičoví a r.o.s. a dcéru Ivetu
ne  6. sep 10:30BudmericeZa + Rozáliu Augustovičovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: 23. nedeľa cez rok

Upratovanie:

v sobotu 5.9. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Haršanyová, Chobotová, Miškovičová, Miškovičová Šlachtová, Šavarová, Vydrová, Oškerová, Drefková, Baxová, Dubovská, Zámkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská. P. Boh zaplať

V tomto roku začíname s prípravou na prijatie sv. birmovania. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí v tomto školkom roku nastúpia do 7 roč. základnej školy a vyššie ročníky, ktorí ešte sviatosť birmovania neprijali