23. týždeň cez rok

ut  8. sep 18:00BudmericeZa + Magdalénu Haršányovú, Františka a Valériu Matuškovi a nevestu Janku
st  9. sep 18:00JablonecPoďakovanie sa P. Bohu za 30 rokov pedagogickej činnosti
št  10. sep 18:00BudmericeZa uzdravenie Ľudomilky
pi  11. sep 18:00BudmericeZa + Ladislava Mladenov
so  12. sep 8:00BudmericeZa dar viery pre dospelých synov
ne  13. sep 7:30BudmericeZa + Jozefa Chovanca
ne  13. sep 9:00JablonecZa zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Oscitú
ne  13. sep 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Féria
Utorok: Narodenie P. Márie Sviatok
Streda: sv. Petra Clavera, kňaza Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: 24. nedeľa cez rok

Upratovanie:

v sobotu 12.9. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Šramková, Sobolová, Matejíková, Matúšková, Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková a Chovancová. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu budú hody v Budmericiach.

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach farská zbierka. P. Boh zaplať za Vás milodar

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Boží hrob. Zbierka je preložená z Veľkej noci

V tomto týždni po sv. omšiach je možné si v sakristii vyzdvihnúť prihlášku na prijatie sv. birmovania. Prihlášky si vyzdvihne osobne záujemca o sv. birmovania. Prihlášku si možno vyzdvihnúť už aj dnes. Prihlášku treba priniesť do 27.09.2020. Po tomto dátume sa už nebude možné v tomto turnuse na birmovku prihlásiť. V prihláške netreba zatiaľ vypĺňať potvrdenie o prijatí sviatosti krstu u budúceho birmovanca ako ostatné sviatosti u birmovného rodiča.