27. týždeň cez rok

po  5. okt 8:00Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
ut  6. okt 17:30BudmericeZa + Máriu a Antona Cimermanoví a r.o.s.
st  7. okt 17:30JablonecZa + Ivana Bacigála
št  8. okt 17:30BudmericeZa + Jozefa a Ľudmilu Hitmaroví
pi  9. okt 17:30BudmericeZa +Rudolfa a manž. Máriu Rajkovičoví
so  10. okt 17:00JablonecZa živú vieru pre Ivana s rodinou a Samuela
so  10. okt 18:00BudmericeZa farníkov
ne  11. okt 7:30BudmericeZa + Antona a manž. Valériu Kurnery
ne  11. okt 9:00JablonecZa + Gustava a Rozáliu Synákoví
ne  11. okt 10:30BudmericeZa dar viery pre synov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľ.spomienka
Utorok: Sv. Bruna, kňaza Ľ.spomienka
Streda: Ružencovej Panny Márie Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov Ľ.spomienka
Sobota: Féria
Nedeľa: 27. nedeľa cez rok

Upratovanie:

v sobotu 10.10. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Kuchtová, Jelemenská, ul. Pod Bielym Vŕškom: Krajčíková, Cesneková, Figlušová, ul. Revolučná: Rajkovičová, Valíčková, Žiačiková, Ondrušková, Jedlovcová, Miškovičová, Haršányová, Junasová, Šmidová a Hegerová P. Boh zaplať

Od 1. októbra sa menia hygienické opatrenia. Vydal ich Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii sú na stránke ÚVZ SR. Z nových pravidiel napríklad vyplýva, že na hromadných podujatiach (aj svätých omšiach) môže byť najviac 50 ľudí. Ostatné opatrenia ostali zachované: napríklad vstup a pobyt v kostole len s prekrytými hornými dýchacími cestami ústa, nos (rúško, šál, šatka), pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky. Obsadzovať miesta v kostole na vyznačených miestach ( u nás kartička s modliacimi sa rukami.) Príbuzný v spoločnej domácnosti môžu sedieť spolu, pričom však treba rešpektovať, že jedno miesto musí zostať voľne od ostatných. Obsadzovať lavice, ktoré sú v kostole určené. Pri vstupe do kostola si zoberte lístok s číslom. Lístok po sv. omši nenechávajte v kostole ale si ho zoberte domov a doma ho vychoďte do koša. Pri každej sv. omši budú nové lístky. Najvyššie číslo je 46. Ostatné miesta sú pre kňaza a pomocníkov pri sv. omši, tí si lístky nemusia brať. Prosím, aby sme uvedené rešpektovali a prijali ich pokojne. Ťažkosti spojené s obmedzeniami treba teraz spoločne obetovať za koniec koronakrízy.

V sobotu bude sv. omša večer s platnosťou nedele v Jablonci o 17:00 a v Budmericiach o 18:00 hod. V nedeľu vo zvykom čase. Kto sa zúčastní v sobotu večer na sv. omši, prosíme, aby už v nedeľu na sv. omšu nešiel a dal možnosť aj druhým zúčastniť sa na sv. omši.

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania. Zároveň biskupi prosia, najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb prostredníctvom médií či internetu. Ide najmä o ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.

Veriaci, ktorí sa nedostali do kostola a chcú prijať sv. prijímanie. Môžu ho prijať po sv. omši (sv. omša trvá približne 30 min). Treba však rešpektovať, že v kostole môže byť len 50 ľudí. Preto prosím, aby sme po sv. omši už nezostávali v kostole ale hneď po sv. omši po požehnaní odchádzali domov.

Sv. spoveď je možná. Treba splniť uvedené hygienické podmienky. Kto je vo vyššom veku, trpiaci chronickými ochoreniami alebo je po operačnom zákroku alebo sa stará o seniora a chcel by pristúpiť k sv. spovedi nech sa najprv napr. telefonicky poradí so mnou kedy by som ho vyspovedal. Nájdeme najvhodnejší čas a miesto na sv. spoveď. Rovnako kto by nemohol pristúpiť k sv. prijímaniu v čase keď je sv. omša alebo po nej môže ma tiež požiadať o sv. prijímanie v inom vhodnom čase. Ak je niekto v karanténe dôsledku covidu a nie je v ohrození života. Nech žiada o sv. spoveď až po vyliečení.

Svätovojtešské kalendáre zo spolku sv. Vojtecha si môžete vyzdvihnúť u p. Márie Hegerovej. Členské je 8,- Eur