29. týždeň cez rok

po  19. okt 8:00BudmericeZa farníkov
ut  20. okt 17:30BudmericeZa + Jozefa Červenca, 5. výr. a Agátu
st  21. okt 17:30JablonecZa + Jozefa a Helenu Ponicoví
št  22. okt 17:30BudmericeZa + Jaroslava Junása, dcéru Máriu Krajčovú
pi  23. okt 17:30BudmericeZa + Irenu Petrakovičovú a rodičia
so  24. okt 8:00BudmericeZa + Otta Moravčíka a syna Mariana
ne  25. okt 8:00BudmericeZa farníkov
ne  25. okt 10:00JablonecZa novomanželov Martina a Janu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Pavla z Kríža, kňaza Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Pavla II. , pápeža Ľ.spomienka
Piatok: sv. Jána Kapistranského, kňaza Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Spomienka
Nedeľa: 30. nedeľa cez rok

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali pre potreby farnosti 140,- Eur a na opravu Budmerického kostola veriaca rodina 100,- P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 8888

Prosíme, aby na sv. omšu prišla len rodina, na ktorý úmysel je v ten deň slávená sv. omša a to maximálne štyria z rodiny. Ďakujem za pochopenie.

Cez týždeň polhodinu po sv. omši bude možnosť prijať individuálne sv. spoveď, sv. prijímanie alebo možnosť vykonať si súkromnú modlitbu. Prosíme, aby však v kostole bolo maximálne 6 osôb vrátane aj kňaza a v nedeľu tá istá možnosť pre sv. spoveď, sv. prijímanie a súkromnú modlitbu od 8:30 do 9:15 v Budmericiach a v Jablonci od 10:30 do 11:15 hod. Ďakujme za pochopenie

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.