2. týždeň v Cezročnom období

po  18. jan BudmericeZa poďakovanie za dožitých 78 a 80 rokov
a prosba za Božiu pomoc do ďalších rokov
Sv. omša neverejná
ut  19. jan BudmericeZa + Evu Sirotovú, pohrebnáSv. omša neverejná
st  20. jan JablonecZa + Jozefa Pociska a Máriu a syna DušanaSv. omša neverejná
št  21. jan BudmericeZa + Hanu DolskúSv. omša neverejná
pi  22. jan BudmericeZa + František a Rozália HegerovíSv. omša neverejná
so  23. jan BudmericeZa + Ladislava ŠeboraSv. omša neverejná
ne  24. jan BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Féria
Streda: sv. Fabiána, pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Agnesy, panny a mučenice Spomienka
Piatok: sv. Vincenta, diakona a mučeníka Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Féria
Nedeľa: Tretia nedeľa

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18.1. do 25.1. 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222