5. týždeň v Cezročnom období

po  8. feb BudmericeZa + Evu Sirotovú, mesačná a + rodičovSv. omša neverejná
ut  9. feb BudmericeZa + Stanislava RiečičiaraSv. omša neverejná
st  10. feb JablonecZa + Agátu Backovú, + Juraja a Štefániu Mackuroví a str. rodičovSv. omša neverejná
št  11. feb BudmericeZa + Alenu DusíkovúSv. omša neverejná
pi  12. feb BudmericeZa + Stanislava Riečičiara a + rodičovSv. omša neverejná
so  13. feb BudmericeZa + Martina a Annu Šotníkoví a + detiSv. omša neverejná
ne  14. feb BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Školastiky, panny Ľ.spomienka
Štvrtok: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Spomienka
Nedeľa: Šiesta nedeľa

Podľa semafora platného od 8.2.2021 nie je možné konať verejné sv. omše. Sv. omše budú aj naďalej neverejné

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 390,- P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222