6. týždeň v Cezročnom období

ne  14. feb BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná
po  15. feb BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre JozefaSv. omša neverejná
ut  16. feb BudmericeZa + Jozefa Hudeca a manž. Lýdiu a brata JánaSv. omša neverejná
st  17. feb BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre MonikuSv. omša neverejná
št  18. feb BudmericeZa všetkých maturantovSv. omša neverejná
pi  19. feb BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre rodinu KačeriakovúSv. omša neverejná
so  20. feb BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre AdrianuSv. omša neverejná
ne  21. feb BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: POPOLCOVÁ STREDA
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Podľa semafora platného od 15.2.2021 nie je možné konať verejné sv. omše. Sv. omše budú aj naďalej neverejné

V stredu je pôsť a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 340,- P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.

Svoj omšový milodar (odslúžená sv. omša) môžete poslať na číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 1801 6375 do poznámky prosím nápíšte úmysel sv. omše. P. Boh zaplať

Jarná zbierka na charitu 2021: V nedeľu, 21. februára 2021, slávi Katolícka cirkev 1. pôstnu nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jarná zbierka na charitu. Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete opäť podporiť aj online cestou – na webovej stránke: www.precharituba.sk. V online Jesennej zbierke na charitu darcovia venovali Bratislavskej arcidiecéznej charite na pomoc núdznym 7 723,57 Eur. Pán Boh nech odmení každého nezištného darcu.