Druhá pôstna nedeľa

po  1. mar BudmericeZa + Františka Figuru, 10. výr.
a syna Štefana a vnuka Miloša
Sv. omša neverejná
ut  2. mar BudmericeZa duše v očistciSv. omša neverejná
st  3. mar JablonecZa + Ľudmilu Ochabovú, pohrebnáSv. omša neverejná
št  4. mar BudmericeZa + Jozefa a Jolanu ŠebovíSv. omša neverejná
pi  5. mar BudmericeZa + Karola a Moniku Hegeroví a + detiSv. omša neverejná
so  6. mar BudmericeZa + MargituSv. omša neverejná
ne  7. mar BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Podľa semafora od 1.3.2021 nie je možné konať verejné sv. omše. Sv. omše budú aj naďalej neverejné.

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 220,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.

Svoj omšový milodar (odslúžená sv. omša) môžete poslať na číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 1801 6375 do poznámky prosím napíšte úmysel sv. omše. P. Boh zaplať