Nedeľa Božieho milosrdenstva

ne  11. apr BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná
po  12. apr BudmericeZa + Libora a Helenu Haršányových a zaťa JozefaSv. omša neverejná
ut  13. apr BudmericeZa + Karola a Moniku Hegeroví a + detiSv. omša neverejná
st  14. apr JablonecZa + Teofila a Petronelu Hlavinových s rodinouSv. omša neverejná
št  15. apr BudmericeZa + Jaroslava Kulifaja a dcéru ĽubicuSv. omša neverejná
pi  16. apr JablonecZa + Ladislava a Máriu DzíbelovíSv. omša neverejná
so  17. apr BudmericeZa + Oľgu a Ervína Uhlíkoví a r.o.s.Sv. omša neverejná
ne  18. apr BudmericeZa farníkovSv. omša neverejná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Martina I, pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

Podľa semafora od 11.4.2021 nie je možné konať verejné sv. omše. Sv. omše budú aj naďalej neverejné.

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 130,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.

Svoj omšový milodar (odslúžená sv. omša) môžete poslať na číslo účtu: SK66 7500 0000 0040 1801 6375 do poznámky prosím napíšte úmysel sv. omše. P. Boh zaplať
6. nedeľnú sv. omšu môžete sledovať o 8:30 hod. internete na stránke: https://www.youtube.com/channel/UCBxvDf5ttEDI4vQ6dV5yG2A

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Túto nedeľu vybrali otcovia biskupi, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.