Tretia veľkonočná nedeľa

ne  18. apr neverejnáBudmericeZa farníkov
po  19. apr 8:00BudmericeNa úmysel
ut  20. apr 18:00BudmericeZa + Marko Marušinec
st  21. apr 18:00JablonecZa + rodinu Radimákovú a Michalcovú
št  22. apr 18:00BudmericeZa + Mariána Kulifaja
pi  23. apr 18:00BudmericeZa + Magdalénu Lechovičovú
so  24. apr 8:00BudmericeZa + Rudolfa a Helenu Boťankových
ne  25. apr 7:30BudmericeZa farníkov
ne  25. apr 9:00BudmericeNa úmysel
ne  25. apr 10:30BudmericeZa + Máriu Krajčovú, výročná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
Sobota: Féria
Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 24.04. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na: ul. Juraja Holčeka – Tištanová, Lehnertová, Dugovičová, Bohušová, Poláková, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová P. Boh zaplať

Od 19.4.2021 sa môže zaplniť kostol na jednu osobu 15m2. Podľa rozlohy kostola v Budmericiach 50 osôb a pre Jablonec 15 osôb.

Prosíme, aby ste v kostole obsadzovali miesta odpredu a označené miesta. Ďakujeme

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 335 ,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.