Štvrtá veľkonočná nedeľa

po  26. apr 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc
ut  27. apr 18:00JablonecZa + rodinu Špajdlovú a Štibrány
st  28. apr 18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
št  29. apr 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
št  29. apr 18:00BudmericeZa + Fabiána Baxu, mesačná
pi  30. apr 18:00BudmericeZa + Františka a Rozáliu Podmanických
so  1. máj 8:00BudmericeZa + Ignáca Rašlíka a manželku Máriu
ne  2. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  2. máj 9:00BudmericeNa úmysel ordinára
ne  2. máj 10:30BudmericeZa + Oľgu Prétoryovú

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy Sviatok
Piatok: sv. Pia V., pápeža Ľ.spomienka
Sobota: sv. Jozefa, robotníka Féria
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 01.05. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na: ul. J. Holčeka: Tisoňová, Oškerová, Parajková, Šumská, Katonová, Buttková, Mocpajchelová, pri potoku: Procházková, Somorovská Mária P. Boh zaplať

Od 19.4.2021 sa môže zaplniť kostol na jednu osobu 15m2. Podľa rozlohy kostola v Budmericiach 50 osôb a pre Jablonec 15 osôb.

V stredu je v našej farnosti celodená farská poklona., ktorá začne od 9:00 hod. do 18:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 286,70 Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.