Piata veľkonočná nedeľa

po  3. máj 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Janku
ut  4. máj 18:00BudmericeZa Božiu pomoc pri prímačkách
st  5. máj 18:00JablonecZa + Rozáliu Hanusovú a syna Mareka
št  6. máj 8:00BudmericeZa + Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
pi  7. máj 18:00BudmericeZa + súrodencov Tešovičoví
so  8. máj 18:00JablonecZa + rodinu Novosedlíkovú a Švorcovú a Rozenbergovú
ne  9. máj 7:30BudmericeZa + Jozefa Rajkoviča, 10. výročie
ne  9. máj 9:00JablonecZa + rodinu Tibenskú, Kyšovú a Rášovú
ne  9. máj 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 08.05. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová, Trnavská cesta: Pikulíková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská a Haláková P. Boh zaplať

Možnosť prijatia sv. prijímania pre tých, čo sa nedostanú na sv.omšu je po sv.omši

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 19.6. t.r. a v Budmericiach 26.6. t.r. Prosím rodičov detí, ktoré neboli pokrstené vo farnosti Budmerice, aby priniesli krstný list. Tiež prosím rodičov urobiť zoznam detí, ktoré sú prihlásené na prvé sv. prijímanie s menom priezviskom a dátum narodenia a miestom krstu. S podpisom rodičov ohľadom spracovania osobných údajov. Údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

Milodary: veriaci obetovali pre potreby farnosti 50,- Eur. P. Boh zaplať

V týždni budú sv. omše večer okrem pondelka a štvrtka, ktoré budú ráno o 8:00 hod. V sobotu sv. omša v Budmericiach nebude

V sobotu večer bude v Jablonci sv. omša s platnosťou z nedeľe a taktiež bude sv. omša v nedeľu v Jablonci o 9:00 hod. Kto by sa nedostal do kostola môže po sv. omši si vykonať súkromnú adoráciu a prijať sv. prijímanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.