6. veľkonočná nedeľa

ut  11. máj 18:00BudmericeZa + Antona Pecho a manželku Annu a r.o.s.
st  12. máj 8:00BudmericeZa Božiu pomoc a ochranu
št  13. máj 17:30JablonecZa + Dezider Bednárovský a rodičov a súrodencov
št  13. máj 18:30BudmericeZa farníkov
pi  14. máj 18:00BudmericeZa + Silvestra Schwarza
so  15. máj 18:00JablonecZa + Máriu a Silvestra Lackovičoví
ne  16. máj 7:30BudmericeZa + Juraja Saukuliaka, mesačná
ne  16. máj 9:00JablonecZa farníkov
ne  16. máj 10:30BudmericeZa + Jána Žiačika, 5. výr. a r.o.s.

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA Slávnosť
Piatok: sv. Mateja, apoštola Sviatok
Sobota: Féria
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Upratovanie: v sobotu 15.05. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul Juraja Holčeka: Podmajerská, Stranovská, Hlavatá, Sasková, Oškerová, Zelníková, Kunáková, Babincová, Sabová, ul. Jána Rašu: Okuliarová. P. Boh zaplať

Možnosť prijatia sv. prijímania pre tých, čo sa nedostanú na sv.omšu je po sv.omši

Zapisujem v tomto týždni na sv. omše. Sv. omšu si môžete nahlásiť aj telefonicky

Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci 19.6. t.r. a v Budmericiach 26.6. t.r. Prosím rodičov detí, ktoré neboli pokrstené vo farnosti Budmerice, aby priniesli krstný list. Tiež prosím rodičov urobiť zoznam detí, ktoré sú prihlásené na prvé sv. prijímanie s menom priezviskom a dátum narodenia a miestom krstu. S podpisom rodičov ohľadom spracovania osobných údajov. Údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia

V sobotu večer bude v Jablonci sv. omša s platnosťou z nedele a taktiež bude sv. omša v nedeľu v Jablonci o 9:00 hod. Kto by sa nedostal do kostola môže po sv. omši si vykonať súkromnú adoráciu a prijať sv. prijímanie.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222.