Siedma veľkonočná nedeľa

po  17. máj 8:00BudmericeZa Božiu pomoc a ochranu
ut  18. máj 18:00BudmericeZa + Elenu Vrbíkovú
st  19. máj 18:00JablonecZa + Mariana Voštinára
št  20. máj 8:00BudmericeZa skoré uzdravenie pre sestru
pi  21. máj 18:00BudmericeZa + Evu Konečnú
so  22. máj 11:00BudmericePoďakovanie za 50 rokov manželstva
so  22. máj 18:00JablonecZa + Annu Hlatku
ne  23. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  23. máj 9:00JablonecZa + Ervín a Milan Oscitý a rodičov
ne  23. máj 10:30BudmericeZa + Genovévu Kuglerovú a r.o.s.,
bratov Štefana, Alojza a Eduarda

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Bernardína Sienského, kňaza Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie: v sobotu 21.05. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Križanová, Lukačovičová, Štrbová a Trajdová. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar P. Boh zaplať

Prosím rodičov detí, aby nezabúdali, že k príprave na prvé sv. prijímanie patrí aj privádzať deti na nedeľné sv. omše. Nakoľko však situácia nie je ešte taká, že by sme mohli naplno naplniť kostol. Ak sa v nedeľu nedostanú do kostola. Je tu možnosť prísť na sv. omšu aj cez týždeň. Dom v nedeľu sledovať sv. omšu v televízií

Tiež pripomínam birmovancom aj pre nich to platí. Ešte sa nemôžeme stretávať ale k sv. spovedi je možné aj k sv. prijímanie pristúpiť, ak sa aj na sv. omšu ešte nedostanú. Tiež nech sa učia otázky, ktoré dostali. Priniesol som im materiál k príprave na birmovku. Text nech si prečítajú nemusia sa ho učiť ale v závere mi písomne odpovedia na otázky do dvoch týždňov od dnes. Odpovedať krátko a výstižne. Môžu si ho u mňa vyzdvihnúť po sv. omšiach aj dnes aj cez týždeň alebo na www. farnost.budmerice.net

V sobotu večer bude v Jablonci sv. omša s platnosťou z nedele a taktiež bude sv. omša v nedeľu v Jablonci o 9:00 hod. Kto by sa nedostal do kostola môže po sv. omši si vykonať súkromnú adoráciu a prijať sv. prijímanie.

Úmysel uzatvoriť sobáš je potrebne nahlásiť na farskom úrade polroka dopredu. Celá príprava začína spísaným sobášnej zápisnice v rámci, ktorej sa skúma, či je možno sláviť cirkevný sobáš.