11. týždeň cezročné obdobie

ut  15. jún 18:00BudmericeZa nášho duchovného otca Branislava
st  16. jún 18:00JablonecZa + Jozefa a Lýdiu Šaškovič a Františka a Máriu Fekete
št  17. jún 18:00BudmericeZa + Máriu a Jána Guláša a + deti
pi  18. jún 8:00Budmerice
so  19. jún 10:00JablonecZa prvoprijímajúce deti a ich rodičov a príbuzných
so  19. jún 15:00BudmericeSobáš Marek Polakovič a Simona Pešková so sv. omšou
ne  20. jún 7:30BudmericeZa farníkov
ne  20. jún 9:00JablonecZa + Ľudovíta Krajčoviča
ne  20. jún 10:30BudmericeZa + Pavla Križana, 7. výročie

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: v sobotu 19.06., t.r. o 8:30 hod. prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby sa zúčastnili upratovania. Treba priniesť so sebou náradie na upratovanie vonkajších priestorov okolo kostola a rebríky do interiéru kostola. P. Boh zaplať

Spoveď detí k prvému sv. prijímaniu bude v Jablonci v piatok o 17:00 hod. Po spovediach detí môžu k sv. spovedi pristúpiť aj rodičia a ostatný príbuzný detí. Prvé sv. prijímanie bude v Jablonci v sobotu sv. omša o 10:00 hod.

Sv. omša v pondelok a v piatok bude v Budmericiach ráno.

Ohlášky: Dňa 19.júna 2021 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Marek Polakovič z farnosti Modra a Mgr. Simona Pešková z farnosti Budmerice Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Príprava k sv. birmovania od septembra bude prebiehať v rámci menších skupín pod vedením animátorov. Birmovanci v rámci prípravy podľa rozhodnutia otca arcibiskupa majú prebrať 60 tém. Minimálne 40. Do septembra príprava prebieha samoštúdiom podľa spracovaných tém, ktoré im pripravujem.

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti. Zvonček nebude iba zbierka