12. týždeň cezročné obdobie

ut  22. jún 18:00BudmericeZa + Jána a Jozefínu Moravčíkoví, syna a dcéru
st  23. jún 18:00JablonecZa + rodinu Hasíkovú a Krajčovičovú
št  24. jún 18:00BudmericeZa + Jozefa Peško a Helenu a r.o.s.
pi  25. jún 8:00BudmericeZa dar živej viery pre synov
so  26. jún 10:00BudmericeZa prvoprijímajúce deti a ich rodičov a príbuzných
ne  27. jún 7:30BudmericeZa + Teréziu Novosedlíkovú
ne  27. jún 9:00JablonecZa + Štefana a Máriu Hincoví a dcéru Helenu
ne  27. jún 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: v piatok 25.06., t.r. o 8:30 hod. rodičia prvoprijímajúcich detí. P. Boh zaplať

Spoveď detí k prvému sv. prijímaniu bude v Budmericiach v piatok od 16:00 hod. a druhá skupina 16:30 hod. Po spovediach detí môžu k sv. spovedi pristúpiť aj rodičia a ostatný príbuzný detí. Prvé sv. prijímanie bude v Budmericiach v sobotu sv. omša o 9:30 hod.

V pondelok sv. omša nebude a v piatok bude v Budmericiach sv. omša ráno, kvôli spovedaniu detí

Príprava k sv. birmovania od septembra bude prebiehať v rámci menších skupín pod vedením animátorov. Birmovanci v rámci prípravy podľa rozhodnutia otca arcibiskupa majú prebrať 60 tém. Minimálne 40. Do septembra príprava prebieha samoštúdiom podľa spracovaných tém, ktoré im pripravujem.

nácvik detí na prvé sv. prijímanie v pondelok o 15:00 hod.