13. týždeň cezročné obdobie

po  28. jún 8:00BudmericeNa úmysel ordinára
ut  29. jún 18:00JablonecZa + Michala Šáturu a Annu a + deti
ut  29. jún 19:00BudmericeZa farníkov
st  30. jún 18:00BudmericeZa + Antona Babinca, synov a rodičov
št  1. júl 18:00BudmericeZa + Antóniu a Jozefa Chobotoví, syna Stanislav a Jozefa
pi  2. júl 8:00BudmericeZa + Karola a Máriu Kunákoví a r.o.s.
so  3. júl 10:30BudmericeZa nášho duchovného otca
ne  4. júl 7:30BudmericeZa + Annu a František Vydroví, syn Stanislav a r.o.s.
ne  4. júl 9:00JablonecZa chorú sestru Gabiku
ne  4. júl 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka Spomienka
Utorok: sv. Petra a Pavla Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Slávnosť
Piatok: Návšteva preblahoslavenej Panny Márie Sviatok
Sobota: sv. Tomáša, apoštola Féria
Nedeľa: Štrnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: sobotu 03.07., t.r. o 8:00 hod. prosíme tieto rodiny naul. Jána Rašu: Matúšková, Zetochová, Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká a Brniaková. P. Boh zaplať

Milodary: Mesačná zbierka vyniesla v Budmericiach 860,70 Eur a Jablonci 464,98 Eur P. Boh zaplať

V utorok je slávnosť sv. Petra a Pavla sv. omše v Jablonci o 18:00 hod. a Budmericiach o 19:00 hod.

V sobotu o 10:30 hod. budem sláviť jubilejnú sv.omšu z príležitosti 25 rokov kňazstva. Sviatosť kňazstva som prijal 15. júna 1996. Za účasť a za obvyklých podmienok je možné získať úplné odpustky. Všetkých Vás srdečne pozývam. Po sv. omši bude pred kostolom pripravené malé pohostenie. Teším sa na Vás.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021. Otcovia biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

V pondelok a v piatok bude v Budmericiach sv. omša ráno

Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela sv. Otca

Príprava k sv. birmovania od septembra bude prebiehať v rámci menších skupín pod vedením animátorov. Birmovanci v rámci prípravy podľa rozhodnutia otca arcibiskupa majú prebrať 60 tém. Minimálne 40. Do septembra príprava prebieha samoštúdiom podľa spracovaných tém, ktoré im pripravujem.