17. týždeň cezročné obdobie

ne  1. aug 7:30BudmericeZa + Serafínu Študencovú
ne  1. aug 9:00JablonecZa farníkov
ne  1. aug 10:30BudmericeZa + Antona Pechu, 10. výr.

Upratovanie: sobotu 31.07., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská:Von Nester, Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá a Hrdličková. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci hodová sv. omša

Na budúcu nedeľu bude v Jablonci farská ofera. Za Váš milodar. P. Boh zaplať

V tomto týždni ma bude zastupovať d.p. Vladimír Banský z Častej