23. týždeň cezročné obdobie

ut  7. sep 18:00BudmericeZa živých a zomrelých členov Máriínej légie z príležotosti 100. výročia založenia
st  8. sep 18:00JablonecZa + rodinu Hlavinovú a rodinu Barčákovú
št  9. sep 18:00BudmericeZa + Alojza a Máriu Šlachtových
pi  10. sep 18:00BudmericeZa + Štefana a Máriu Neščákoví, syna Stanislava a vnuka Branislava
so  11. sep 8:00BudmericeZa + Jozefa a Ladislava Somorovských
ne  12. sep 7:30BudmericeZa farníkov
ne  12. sep 9:00JablonecZa + Antona Jedináka a r.o.s. a súrodencov
ne  12. sep 10:30BudmericeZa + Františka Šaláta, ročná

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Spomienka
Streda: Narodenie Panny Márie Sviatok
Štvrtok: sv. Petra Clavera, kňaza Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: P. Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: sobotu 11.9., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Čechová, Krajčovičová, Dvořáková, Fajnorová, Halešová, Charbulová, Tekulová, Vadovičová, Pešková a Homzová. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu budeme v Budmericiach sláviť výročie Povýšenia sv. Kríža, čiže hody

Na budúcu nedeľu v Budmericiach bude farská ofera (zvonček nebude)

Veriaca z Budmeríc obetovala 50,- Eur a veriaca rodina z Jablonca 100,- Eur P. Boh zapať