26. týždeň cezročné obdobie

ut  28. sep 18:00BudmericeZa obrátenie Frederiky
st  29. sep 18:00JablonecZa + Vladimíra Čechoviča, brata Františka a r.o.s.
št  30. sep 18:00BudmericeZa + Helenu B
pi  1. okt 17:00JablonecZa + Jozefa Mrvu a dcéru Katarínu a r.o.s.
pi  1. okt 18:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca
so  2. okt 8:00BudmericeZa + Marcelu Somorovskú a rodičov
ne  3. okt 7:30BudmericeZa farníkov
ne  3. okt 9:00JablonecZa + Agnešu a Izidora Dúbravca, Jozefína a Františka Kyselicoví
ne  3. okt 10:30BudmericeZa Alenu Tišťanovú

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka
Utorok: sv. Václava, mučeníka Ľ.spomienka
Streda: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
Štvrtok: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď pred sv. omšou Féria
Sobota: Svätých anjelov strážcov Spomienka
Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: sobotu 2.10., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Bohušová, Poláková, Pechová, Hrdličková Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková a Šumská P. Boh zaplať

Od pondelka sa náš okres Pezinok dostane do oranžovej farby. Prosím, aby ste od pondelka obsadzovali označené miesta v kostole (kartička s modliacimi rukami). Ďalšou povinnosťou podľa covid semafora je robiť zoznam účastníkov v kostole. Prineste si na sv. omšu kartičku, na ktorej bude napísané meno a priezvisko a tel. kontakt. Kartičku treba vhodiť do označenej krabice v kostole. Ak by aj niekto zabudol, netreba byť v strese. Pri kostole Vám asistencia pomôže napísať potrebné údaje. Zoznam sa uchová na stanovený čas a následne sa znehodnotí.

Cez týždeň v Jablonci zapisujem na sv. omše. Môžete nahlásiť aj telefonicky alebo mailom

Zbierka v Jablonci vyniesla 232,80 Eur. P. Boh zaplať

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na dnešnú nedeľu (26. septembra, t.r..) – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na dnešnú nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.