27. týždeň cezročné obdobie

ut  5. okt 12:30BudmericeZa + Martu Rajkovičová, pohreb a po sv. omša
st  6. okt 18:00JablonecZa + rodinu Tibenskú, Kyšovú a Rášovú
št  7. okt 18:00BudmericeZa + Emíliu Matejkovičovú
pi  8. okt 17:30BudmericeZa + Matúša Kačeriaka
so  9. okt 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre synov Jaroslava, Jána a Stanislava
ne  10. okt 7:30BudmericeZa + Jozefa Chovanca
ne  10. okt 9:00JablonecZa + Gustava a Rozáliu Synákoví
ne  10. okt 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Františka Assiského Spomienka
Utorok: sv. Faustíny Kowalskej, panny Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Ružencovej P. Márie Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: sobotu 9.10., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka:Katonová, Buttková, Mocpajchelová, Čulenová, Somorovská Mária, Pérová, Lukačovičová, Študencová, Mondeková a Nižnanová P. Boh zaplať

Podľa covid semaforu od pondelka pre sa náš okres Pezinok platia tie isté opatrenia.

V piatok v Budmericiach bude sv. omša o 17:30 hod. ostatné večerné sv. omše o 18:00 hod.

V utorok bude pohreb a po ňom sv. omša za zomrelú Martu Rajkovičovú

Milodary: Veriaca z Jablonca obetovala pre potreby filiálky Jablonec 500,- Eur a 500,- Eur na opravu strechy kostola. A veriaca z Budmeríc obetovala pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať.

Na budúci piatok bude stretnutie birmovancov o 17:30 hod. bude sv. omša a po sv. omši stretnutie. Birmovanci nech prídu aj na sv. omšu. V rámci sv. omše bude pre nich krátka prednáška a po nej stretko s animátormi. Ak chcú môžu prísť aj ich rodičia.