32. týždeň cezročné obdobie

ut  9. nov 17:00BudmericeZa poďakovanie sa P. Bohu z príležitosti 50 ročného jubilea pre syna
st  10. nov 17:00JablonecZa + Alojza Kusého a Magdalénu, syna Kamila a + rodinu
št  11. nov 17:00BudmericeZa Božiu pomoc pre Vlada a Viktóriu
pi  12. nov 17:00BudmericeZa + Alojza Zamkovský a nevestu Helenu
so  13. nov 8:00BudmericeZa Božiu pomoc pre Annu
ne  14. nov 7:30BudmericeZa farníkov
ne  14. nov 9:00JablonecZa + manž. Františka Prikrylu a rodičov Jána a Magdalénu
ne  14. nov 10:30BudmericeZa + Eduarda Tibenského a Alžbetu a syna Juraja

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok
Streda: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok: sv. Martina z Tours, biskupa Sviatok
Piatok: sv. Jozafáta, biskupa mučeníka Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: sobotu 13.11., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Miškovičová, Šlachtová, Šavarová, Vydrová, Oškerová, Drefková, Baxová, Dubovská, Zamkovská a Lehnertová. P. Boh zaplať

Milodary veriaca z Jablonca obetovala na opravu kostola 500,- Eur. P. Boh zaplať

Oznam z Arcibiskupského úradu: Na budúcu nedeľu 14. novembra 2021 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. V tomto roku ňou podporíme výstavbu domu pre seniorov, ktorí nemajú prostriedky na obnovu svojich domov, ktoré zničilo tornádo na Morave

Sv. omše cez týždeň o 17:00 hod.

V piatok bude stretnutie birmovancov

Tu si môžu rodičia detí, ktoré na budúci rok pristúpia k sv. prijímaniu stiahnuť prihlášku na prvé sv. prijímanie, a ktorú vyplnenú doručia do 5. decembra t.r. do kancelárie farského úradu.

Podľa covid semaforu od pondelka sa náš okres Pezinok dostal do bordovej farby. Na sv. omše v interiéry treba použiť respirátor.