33. týždeň cezročné obdobie

ut  16. nov 14:00BudmericeZa + Máriu Laknerovú, rod. Oravcovú, pohrebná
st  17. nov 8:00BudmericeZa + Mariana Antalu
št  18. nov 17:00JablonecZa + rodinu Novosedlíkovú, Kaplánovú a Rozenbergerovú
pi  19. nov 17:00BudmericeZa dar živej viery pre synov
so  20. nov 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a poďakovanie
ne  21. nov 7:30BudmericeZa Poďakovanie za 40 rokov spoločného života a ďalšiu Božiu pomoc
ne  21. nov 9:00JablonecZa ctiteľov Panny Márie
ne  21. nov 10:30BudmericeZa farníkov

Upratovanie:

sobotu 20.11., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Morongová, Tibenská, Šramková, Sobolová, Matejíková, Matúšková, Zetochová, Valková, Nahálková a Čechová. P. Boh zaplať

Z dôvodu, že predpisy Covid semafora značne limitujú počet veriacich na sv. omšiach udeľuje bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a prikázané sviatky, katolíkov, ktorí sa nachádzajú na území Bratislavskej arcidiecézy. Zároveň nás povzbudzuje k duchovnej účasti na bohoslužbách prostredníctvom rozhlasu, televízie, alebo iných médií. Pristupovaniu k individuálne k sv. prijímaniu aj mimo sv. omšiach a k sv. spovedi. ( V našej farnosti môžete pristúpiť k sv. prijímaniu, prípadne k spovedi aj po sv. omši ale aj na požiadanie v inom čase po vzájomnej dohode.)

Podľa covid semaforu v 2 stupni ohrozenia pre bohoslužby nám covid semafor ponúka tieto tri možnosti pre výkon bohoslužieb: „“Základ““: maximálne 1 osoba na 15 m2. (Pre Jablonec maximálne 15 osôb a pre Budmerice maximálne 60 osôb). „“OTP““ (plne očkovaní, testovaní, prekonaní ochorenia COVID – 19) maximálne 25% kapacity a maximálne 50 osôb. Kompletne zaočkovaní: bez limitu pri všetkých je povinný zoznam účastníkov. Aby sa na sv. omše mohlo zúčastniť, čo najviac veriacich je najvhodnejšie pre kostol v Jablonci režim „“OTP““. V Budmericiach máme dve sv. omše preto jedna sv. omša bude v režime „“Základ““ a druhá sv. omša v režime „“Kompletne zaočkovaní““. O 7:30 hod. v režime pre „“Kompletne zaočkovaných a o 10:30 hod. pre „“Základ““. Cez týždeň sv. omše v Budmericiach budú v režime „“Základ““. V Jablonci v režime „“OTP““. Oznam o tom v akom režime sa koná sv. omša je na dverách kostola. V režime OTP a „“Kompletne zaočkovaní““ si treba priniesť potvrdenie. Prosím, aby ste uvedené dodržovali, aby ste sa vyhli prípadnej pokute zo strany štátnych orgánov. Treba si uvedomiť, že nielen Vy dostanete pokutu ale aj farnosť.

Liturgický kalendár:

V pondelok, utorok, štvrtok a piatok je Féria. V stredu spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky. V sobotu ľubovoľná spomienka P. Márie v sobotu a v nedeľu je Nedeľa Krista kráľa.

Tu si môžu rodičia detí, ktoré na budúci rok pristúpia k sv. prijímaniu stiahnuť prihlášku na prvé sv. prijímanie, a ktorú vyplnenú doručia do 5. decembra t.r. do kancelárie farského úradu.

Pre birmovancov: