Vianočné obdobie

ut  28. dec 8:00BudmericeZa + členov Máriinej légie
st  29. dec 8:00BudmericeZa + manžela Milana Luknára a jeho rodičov
št  30. dec 8:00BudmericeZa + Milana Pelikána
pi  31. dec 17:00JablonecZa + Máriu a Alojza Ancičoví, brata Františka a r.o.s.
pi  31. dec 17:00BudmericeZa + Karola a Serafínu Menihartoví a syna Františka
pi  1. jan 8:00BudmericeZa + Karola Mrvu a Magdalénu a + synov
pi  1. jan 9:30JablonecZa + Jozefa Valka
pi  1. jan 11:00BudmericeZa farníkov
so  2. jan 8:00BudmericeZa obrátenie syna Denisa a Božiu pomoc pre celú rodinu
so  2. jan 9:30JablonecZa + rodinu Ponicoví a Feketoví
so  2. jan 11:00BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok
Utorok: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Streda: Piaty deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Štvrtok: Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Piatok: Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Sobota: PANNY MÁRIE BOHORODIČKY Slávnosť
Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Na Nový rok a pri sv. omšiach na Silvestra bude farská ofera. Zvonček nebude. Svoj milodar môžete aj vhodiť aj do pokladničky pri vchode kostola na stolíku. P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň v Budmericiach utorok, stredu, štvrtok ráno 8:00 hod. Na Silvestra o 17:00 hod. na Nový rok (slávnosť Panny Márie Bohorodičky) sobotu 8:00 a 11:00 hod. A v nedeľu 8:00 a 11:00 hod. Sv. omše len pre „OP“. V vstupenku s pečiatkou, dátumom a časom sv. omše si môžete vyzdvihnúť po sv. omši. Od 23.12. t.r. môže prísť na bohoslužbu aj väčší počet osôb než 30, avšak pri zachovaní pravidla 1 osoba na 15 m2 v režime OP alebo pre chrámy s plochou menšou ako 450 m2 platí počtový limit 30 osôb v režime OP na bohoslužbu.

V Jablonci na Sivestra o 17:00 hod. a na Nový rok, t.j. v sobotu o 9:30 hod. a nedeľu tiež o 9:30 hod. Sv. omše len pre „OP“. Vstupenku s pečiatkou, dátumom a časom sv. omše si môžete vyzdvihnúť v po sv. omši.

Na budúci týždeň si môžete hlásiť úmysel na sv. omšu. Možno prihlásiť aj telefonicky alebo mailom

Kto sa nedostane na sv. omšu môže pristúpiť k sv. prijímaniu pred sv. omšou alebo 15 min. po sv. omši. Sv. prijímanie v Budmericiach sa bude rozdávať pri bočných dverách pri oltári a v Jablonci pri vchodových dverách. Do kostola nevstupujte.

Od 1. januára 2022 sa začne používať nový Rímsky misál z niektorými zmenami.