3. týždeň v Cezročnom období

ut  25. jan 8:00BudmericeZa Božiu pomoc v chorobe pre Margdalénu
st  26. jan 17:00JablonecZa + Jozefa Sabo a r.o.s. + bratov a sestry
št  27. jan 17:00BudmericeZa + Martina a Františku Šotníkoví a + bratov a manželky
pi  28. jan 17:00BudmericeZa + Bohumila Fajnora, pohrebná
so  29. jan 8:00BudmericeZa + Adrianu, mesačná
ne  30. jan 7:30BudmericeZa farníkov
ne  30. jan 9:00JablonecZa + Vladimíra Novosedlíka a rodičia
ne  30. jan 10:30BudmericeZa + Ľudmilu Miškovičovú, 10, výročie a manžela Jozefa

Liturgický kalendár:
Pondelok: Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Obrátenie sv. Pavla, apoštola Sviatok
Streda: sv. Timoteja a Títa, biskupov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Ľ.spomienka
Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cez ročnom období

Sv. omše v nedeľu už v riadnom čase o 7:30 a 10:30 hod. a v Jablonci o 9:00 hod. Sv. omše cez týždeň o 17:00 hod. len v režime OP

Povzbudzujem rodičov a ich deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, aby prichádzali na sv. omše v nedeľu. Deti do 12 rokov a dva mesiace sa považujú za plne očkované.

Kto sa nedostane na sv. omšu môže pristúpiť k sv. prijímaniu pred sv. omšou alebo po sv. omši. Sv. prijímanie v Budmericiach sa bude rozdávať pri bočných dverách pri oltári a v Jablonci pri vchodových dverách. Do kostola nevstupujte.

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu:
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)
Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom:
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP) Režim základ
– individuálna pastorácia: (na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)
Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.
Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia“