4. týždeň v Cezročnom období

ut  1. feb 17:00BudmericeZa + Timoteja a Ľudmilu Stránovských a + deti
st  2. feb 16:00JablonecZa + Helenu Martinákovú, ročná
st  2. feb 17:00BudmericeNa úmysel ordinára
št  3. feb 17:00BudmericeZa živú rodinu Hitmarovú
pi  4. feb 16:00JablonecZa + Mateja a Annu Dzíbeloví a ich deti a nevesty
pi  4. feb 17:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  5. feb 8:00BudmericeZa + dušičky, na ktoré si nikto nespomína
ne  6. feb 7:30BudmericeZa + Štefana a Annu Študencovi
ne  6. feb 9:00JablonecZa + Agátu Backovú, Juraja a Štefániu Mackurových a + rodinu
ne  6. feb 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
Utorok: Féria
Streda: OBETOVANIE PÁNA Sviatok
Štvrtok: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka Ľ.spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
Nedeľa: Piata nedeľa v cez ročnom období

Sv. omše v nedeľu už v riadnom čase o 7:30 a 10:30 hod. a v Jablonci o 9:00 hod. Sv. omše cez týždeň o 17:00 hod. len v režime OP

Milodary: Veriace z Budmeríc obetovali pre potrebu farnosti 600,- Eur. P. Boh zaplať

Sv. omše na Obetovania Pána a Prvý piatok v mesiaci v Jablonci o 16:00 hod. a v Budmericiach o 17:00 hod.

Kto sa nedostane na sv. omšu môže pristúpiť k sv. prijímaniu cez týždeň po sv. omši a v nedeľu pred aj po sv.omši. Sv. prijímanie v Budmericiach sa bude rozdávať pri bočných dverách pri oltári a v Jablonci pri vchodových dverách. Do kostola nevstupujte.