8. týždeň v Cezročnom období

ut  1. mar14:00JablonecZa + Baničovú, pohrebná
st  2. mar17:00JablonecZa + Antona Jedináka
st  2. mar18:00BudmericeNa úmysel
št  3. mar
pi  4. mar17:00JablonecZa + Michala a Annu Šaturoví a ich deti
pi  4. mar18:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  5. mar8:00BudmericeZa + Otta Moravčíka a syna Mariana
ne  6. mar7:30BudmericeZa + Štefániu, Agnešu, Viliama Lukačovičoví
ne  6. mar9:00JablonecPoďakovanie za 40 rokov manželstva
ne  6. mar10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: POPOLCOVÁ STREDA Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Milodary: Bohuznáme z Budmeríc obetovali pre potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Upratovanie: v sobotu 05.03., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Halenárová, Brniaková,Micháleková, Vydrová, Charbulová, Savkuliaková a Baxová. P. Boh zaplať

Od nového roku 2022 budeme dávať na upratovanie len tie rodiny, ktoré chodili a chodia upratovať a bude vyhlasovaných len 7 rodín. Ak by sa niekto chcel prihlásiť, môže tak urobiť u členiek upratovacej služby. Prosíme o prispievanie na kvety do kostola. P. Boh zaplať

Od 26.2.2022 platí pre bohoslužby „základ“

Dišpenz od povinnosti účasti na nedeľnej svätej omši a prikázaných sviatkov, ktorý platil od 11. novembra 2021, bude počnúc 6. marcom 2022 – t.j. od 1. pôstnej nedele, zrušený

POPOLCOVÁ STREDA – deň prísneho pôstu a zdržovanie sa mäsitého pokrmu, ktoré nemožno nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do šesťdesiateho roku života

Sv. omše v stredu a piatok v Jablonci o 17:00 hod. a V Budmericiach o 18:00 hod. V Jablonci v utorok pohrebná sv. omša o 14:00 hod. V pondelok, utorok a štvrtok sv. omše v Budmericiach nebudú.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude v kostole krátke stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie v Jablonci po nedeľnej sv. omši a V Budmericiach po druhej sv. omši.