DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ut  26. apr18:00BudmericeZa + Štefana a Ľudmilu Chalamoví a r.o.s.
st  27. apr18:00JablonecZa + Damiána a Helenu Ostrožlík
št  28. apr18:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Horeckú
pi  29. apr18:00BudmericeZa Božiu pomoc pre krstné deti a ich rodiny
so  30. apr8:00BudmericeZa + Otta Moravčíka, 20. výročie
ne  1. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  1. máj9:00JablonecZa + Juraja a Annu Šutiakoví a rodinu Zámožíkovú
ne  1. máj10:30BudmericeZa + Jozefa Chovanca

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Marka, evanjelistu Sviatok
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Kataríny Sienskej, panny učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Sviatok
Sobota: sv. Pia V., pápeža
TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v piatok 30.04., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Charbulová, Vadovičová, Pešková, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová a Trebatická. P. Boh zaplať.

Vo štvrtok je v našej farnosti celodenná farská poklona, ktorá pripadne každoročne na 28.4. Prosím zapíšte sa na služby pri adorácii (po jednej hodine). Zoznam je vzadu na stolíku. P. Boh zaplať. Celodenná poklona začne o 9:00 hod do 17:30 hod. a o 17:30 zakončíme poklonu farskou pobožnosťou a po nej bude sv. omša

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše pred sv. omšami v sakristií

Piatok o 18:45 hod. príprava k sv. birmovania

Veriaca rodina z Jablonca obetovala 50,- Eur.

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.