TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ut  3. máj18:00BudmericeZa Božiu pomoc pre rodinu
st  4. máj18:00JablonecZa + Jozefa a Helenu Ponicoví
št  5. máj18:00BudmericeZa + Adrianu Kerákovú
pi  6. máj17:00JablonecZa + rodinu Novosedlíkovú, Schvorcovú a Rozenbergovú
pi  6. máj18:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. máj8:00BudmericeZa + Milana a Martu Kulifajoví a syna Milana
ne  8. máj7:30BudmericeZa farníkov
ne  8. máj9:00JablonecZa + Agnešu Hasíkovú a rodinu Hasíkovú a Hincovú
ne  8. máj10:30BudmericeZa + Štefana a Žofiu Ogibovičoví

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Prvá sobota v mesiaci Féria
ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie: v piatok 7.05., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. Podhájska: Lennerová, Talapková, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul Juraja Holčeka:Stojkovičová. P. Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár

Budúci týžden: Týžden modlitieb za duchovné povolania

Sv. spoveď polhodinu pred sv. omšou a prípadne aj po sv. omši

Veriaca rodina z Jablonca obetovala 50,- Eur a veriaca z Jablonca na kostol 1000,- Eur a z Budmeríc 100, – Eur P. Boh zaplať

V sobotu o 7.15 hod. večeradlo

OHLÁŠKY: Podľa kán. 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že dňa 14.5. t.r.chcú uzavrieť kánonické manželstvo: Mgr. FRIDRICH EGYENES, pochádzajúci z farnosti Brtislava a Mgr. TAMARA HALEŠOVÁ, pochádzajúca z farnosti Budmerice, kto pozná nejakú zákonnú prekážku, ktorá by bránila uzatvoreniu tohto manželstva nech to oznámy na farskom úrade v Budmericiach