SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

ut  31. máj18:00BudmericeZa dary Ducha Svätého
st  1. jún18:00JablonecZa + Jozefa Zelníka a r.o.s. a súrodencov
št  2. jún18:00BudmericeZa + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví, r.o.s.
pi  3. jún18:00JablonecZa + rodinu Špajdlovú a Štibrányovú
pi  3. jún19:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  4. jún8:00BudmericeZa + Helenu Kelnerovú
ne  5. jún7:30BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Jána a poďakovanie sa za dožitých 70 rokov
ne  5. jún9:00JablonecZa prvoprímajúce deti, ich rodičov, krstných rodičov
ne  5. jún10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Justína, mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Marcelína a Petra, mučeníkov Ľ.spomienka
Piatok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov – Prvý piatok Spomienka
Sobota: votívna sv. omša O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie votívna sv. omša
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVATÉHO, slávnosť

Milodary: Veriaca rodina z Jablonca obetovala na opravu kostola 160,- Eur P. Boh zaplať

Upratovanie: v sobotu 4.06., t.r. o 8:30 hod prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Haláková, Podmajerská, Stranovská, Hlavatá, Zelníková, Babincová a ul. Jána Rášu: Lukačovičová. P. Boh zaplať

Na budúci týždeň je prvé sv. prijímanie v Jablonci

K prvej sv. spovedi pristúpia deti v sobotu o 9:30 hod. Rodičia, krstný rodičia a starý rodičia a ostatní príbuzní detí môžu pristúpiť k sv. spovedi v stredu, piatok pred sv. omšou a po sv. spovedi detí v sobotu

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého bude tradičná farská ofera. V nedeľu zvonček nebude. P. Boh zaplať

Sv. spoveď k prvému piatku Budmerice v utorok, štvrtok polhodinu pred a aj po sv. omši

Sv. spoveď k prvému piatku v Jablonci v stredu a piatok polhodinu pred sv. omšou

Pripomínam rodičom detí, ktoré idú na prvé sv. prijímanie v tomto roku, aby nezabudli, ktorí tak ešte neurobili a ich dieťa bolo pokrstené v inej farnosti, aby priniesli mi krstné listy ich detí.

Chcem poprosiť dobrovoľníkov upratať spovednicu v Budmericiach a šikovného majstra, čo by vedel opatriť spovednú mriežku igelitom, aby sa zabránilo k šíreniu vírusových infekcií.