12. týždeň v Cezročnom období

ut  21. jún18:00BudmericeZa + Jozefa a Rozáliu Oškeroví
st  22. jún
št  23. jún18:00BudmericeZa +Ľudovíta a Máriu Zelníkovú, dcéry a zaťa
pi  24. jún17:30JablonecZa + Štefana Ochabu, rodičov a súrodencov
pi  24. jún18:30BudmericeZa + Rudolfa a Máriu Rímešovú
so  25. jún8:00BudmericeZa + Juraja Brateka
ne  26. jún7:30BudmericeZa + Bernardínu a Antona Šumských
ne  26. jún9:00JablonecZa + Jozefa a Máriu Baničoví a ich + deti
ne  26. jún10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA Slávnosť
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie Spomienka
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie: v sobotu 25.06., t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rašu: Kordošová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Štrbová, Trajdová a Kačincová. P. Boh zaplať

Milodary: Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. Zvonček nebude

V mesiaci júl a august budú sv. omše vo farnosti Budmerice takto: o 9:00 hod. v Jablonci a 10:30 hod. v Budmericiach. Sv. omša v Budmericiach o 7:30 hod. nebude. V prípade dovolenky môže byť čas sv. omši zmenený alebo zastupovania