Tretia veľkonočná nedeľa

ut  25. apr18:00BudmericeZa + Jaroslava Baxu
st  26. apr18:00JablonecZa + Mariana Ujlakyho, rodičov Krištovovičoví a rodičov
št  27. apr18:00BudmericeZa + Štefana a Máriu Matuškoví a syna Vladimíra
pi  28. apr8:00BudmericePoďakovanie za dožitých 70 rokov
so  29. apr10:00BudmericeVysluhovanie sviatosti birmovania
ne  30. apr7:30BudmericeZa + Milana Haláka a manž. Máriu a rodičov
ne  30. apr9:00JablonecZa + Dezidera Bednarovský a r.o.s. a súrodencov
ne  30. apr10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Marka, evanjelistu Sviatok
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy Sviatok
Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

V piatok je v našej farnosti celodenná farská poklona o 8:00 bude sv. omša a po nej celodenná poklona do 15:00 hod. a po nej farská pobožnosť

Sv. omše v Budmericiach cez týždeň v utorok a štvrtok o 18:00 a v piatok ráno o 8:00 hod. a sobotu o 10:00 hod.

V piatok 28.4.2023 bude sv. spoveď pre tých, čo majú prijať v sobotu sviatosť birmovania a pre ich rodičov, birmovných rodičov a ostatných príbuzných. Prídu spovedať aj p. farár z Častej a z Vištuka. Spovedať sa bude od 16:00 hod. do 17:30 hod. K sv. spovedi okrem birmovancov môžu tiež pristúpiť k sv. spovedi rodičia, birmovný rodičia a ostatný príbuzný. Birmovný rodičia, ktorí nie sú z farnosti Budmerice nech nezabudnú pristúpiť k sv. spovedi doma. Po sv. spovedi si budú môcť vziať birmovanci birmovný lístok, ktorým sa preukážu pri birmovke. Birmovný lístok si budú môcť prevziať od služby v kostole. Len ten kto bude mať birmovný lístok bude môcť prijať sviatosť birmovania v sobotu a preto si ho nezabudnite priniesť na birmovku

V piatok po sv. spovedi bude generálny nácvik na prijatie sv. birmovania

Sviatosť birmovania bude vysluhovať v sobotu o 10:00 h.pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský

Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár. Zvonček v tento deň nebude. Zároveň celý tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania.

Na budúci týždeň v Budmericiach zapisujem na sv. omše

Ďakujeme rodičom birmovancov za upratovanie kostola, fary a farského dvora P. Boh zaplať

Ohlášky: OHLÁŠKY: Podľa kán. 1066 CIC a nasl. oznamujeme, že dňa 06.5. t.r. chcú uzavrieť kánonické manželstvo: TOMÁŠ MATUŠEK, pochádzajúci z farnosti Hrnčiarovce nad Parnou a Bc. NATÁLIA STANČÍKOVÁ, pochádzajúca z farnosti Komárno, kto pozná nejakú zákonnú prekážku, ktorá by bránila uzatvoreniu tohto manželstva nech to oznámi na farskom úrade v Budmericiach
Veriaci sú pozvaní oznámiť na Arcibiskupský úrad v Bratislave (Špitálska 7, 814 92 Bratislava) všetky informácie, ktoré môžu byť prospešné alebo naopak, vo veci povesti svätosti a povesti mučeníctva Božieho služobníka Alfonza Paulena. Okrem toho, v súlade s platnými právnymi predpismi, je potrebné zhromaždiť všetko, čo Boží služobník napísal. Preto tí, ktorí by vlastnili akúkoľvek písomnosť, ktorej autorom je Boží služobník, nech ju alebo jej overenú kópiu tiež doručia na Arcibiskupský úrad. P. Boh zaplať