8. týždeň v cezročnom období

ut  30. máj18:00BudmericeZa + súrodencov Tešovičoví a rodičov
st  31. máj18:00JablonecZa + rodinu Tibenskú, Kišovú a Rašovú
št  1. jún18:00BudmericeZa + Timoteja a Ľudmilu Stranovský a + deti
pi  2. jún18:00JablonecPoďakovanie za 60 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
pi  2. jún19:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  3. jún8:00BudmericeZa + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana
ne  4. jún7:30BudmericeZa + rodičov Jozefa a Annu Matuškoví a brata Dušana
ne  4. jún9:00JablonecZa + rodinu Šaturovú, Morvayovú a Nehmovú a za živú rodinu
ne  4. jún10:30BudmericeZa + Jozef Holleš a rodiča

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza Sviatok
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Nedeľa: Slávnosť Nasvätejšej Trojice

Upratovanie: prosíme v sobotu 3.06., t.r. o 8:30 hod. 5. skupinu: rodiny: Juríková, Dubovská, Chovancová, Buková a Krajčovičová. P. Boh zaplať.

Sv. spoveď polhodinu pred sv. omšou a aj po sv. omši

Milodary: Dnes je farská ofera (zvonček nebude). Za Váš milodar P. Boh zaplať

V stredu o 15:00 hod. vo farskom kostole v Budmericiach bude nácvik pre deti, ktoré sa pripravujú v tomto roku na prvé sv. prijímanie

Od zajtra sa modlíme Anjel Pána