Milada Marušincová

Čas

Ľudia sú bohatí.
Sú vlastníkmi
svojho času.
Každý ho má
presne vymeraný.
Ani o tom čase
nevedia,
ak nie je planý.

Milada Marušincová, zo zbierky „Potkýnanie“.

Márnivosť

Stvoril si nás
na svoj obraz.
Ďalej sa maľujeme sami.
Modely z Burdy,
vôňa Diora ulicami
prchá.
Dôstojne nosíme
hlavy,
duchaplne
strácame ducha.

Milada Marušincová, zo zbierky “Narodenie slzy”.

Cesta

Po dlhom hľadaní
si uvedomíš
cestu.
Ďalej ísť
treba.
Boh vie,
pokiaľ.
Orieš život,
až po prst
neba.

Milada Marušincová, zo zbierky „Narodenie slzy“.