Povýšenie svätého Kríža

Podstatou tohto sviatku je historická skutočnosť, že po tom, čo dal v roku 313 cisár Konštantín Veľký slobodu kresťanom, jeho matka Helena v roku 326 našla ukrytý Kristov kríž a slávnostne ho umiestnila v novom chráme nad Božím hrobom. Odvtedy si sv. kríž každoročne uctievame 14. septembra.

Biblická nedeľa

… Nie je našou úlohou presviedčať slovami. To nemá cenu. Správna evanjelizácia začína naším životom. Potom, keď ľudia uvidia vzor v nás, začnú sa sami pýtať, ako to vlastne žijeme. Ak sa nepýtajú, potom je otázka, či to, čo žijeme, je zodpovedný život kresťana alebo len odvar …

Požehnaná noc

podľa učenia starých židovských rabínov jestvujú 4 také požehnané noci …

Silvester

vo štvrtok 31.12.2015 v Budmericiach večerná sv. omša nebude z dôvodu, že d.p. Branislav Trubač, administrátora farnosti je chorý

Jubilejný rok Matky Ustavičnej pomoci

Svätá Stolica obdarila redemptoristov možnosťou získať pri príležitosti slávenia tohto Roka úplné odpustky v redemptoristických kostoloch, ale aj pre každého veriaceho, ktorý je chorý a nevládny aj doma, ak sa u neho nachádza obraz Matky Ustavičnej pomoci. V takom prípade, ak sa chorý a nevládny človek prosí o Božie milosrdenstvo prostredníctvom Márie v Jubilejnom roku a spojí svoje utrpenie s utrpením Pána a zároveň sa pomodlí na úmysel Sv. Otca, môže získať odpustky každý deň.

Matka Ustavičnej pomoci, oroduj za nás!

Otvorenie Synody o rodine

… máme milovať našu dobu a pomáhať človeku dnešnej doby. A Cirkev ho má hľadať, prijať a sprevádzať, pretože Cirkev so zatvorenými dverami zrádza samu seba a svoje poslanie a namiesto toho, aby bola mostom sa stáva bariérou …

Sv. Otec František a Rok Sedembolestnej Panny Márie

„Proste a dostanete“, povedal Ježiš. A tak prosíme, aby svetlo a radosť naplnili našu dušu, aby pozdvihli naše srdce, aby dali ľahkosť nášmu kroku, pieseň nášmu srdcu, potešenie a pokoj nám i našim priateľom. S Božou pomocou je možné, aby nás ohromila radosť. A to môže byť posolstvom Roku Sedembolestnej Panny Márie a pontifikátom Sv. Otca Františka aj pre nás Budmeričanov: zo stretnutia s Kristom nech prežiari naše srdce radosť, ktorú nám ani utrpenie nemôže zobrať.