33. týždeň v Cezročnom období

Týždeň Cirkvi pre mládež… Birmovanci sa môžu prísť dať preskúšať po večerných sv. omšiach… Utorok bude sv. omša ráno. V stredu, štvrtok a piatok omša nebude.

Jubilejný rok Matky Ustavičnej pomoci

Svätá Stolica obdarila redemptoristov možnosťou získať pri príležitosti slávenia tohto Roka úplné odpustky v redemptoristických kostoloch, ale aj pre každého veriaceho, ktorý je chorý a nevládny aj doma, ak sa u neho nachádza obraz Matky Ustavičnej pomoci. V takom prípade, ak sa chorý a nevládny človek prosí o Božie milosrdenstvo prostredníctvom Márie v Jubilejnom roku […]