Októbrová pieseň

Šepot Zdravasov a šumenie padajúceho lístia, dotvára áriu, pre Matku Máriu. Kráľovná lásky a pokory, prečisté srdce Tvoje nám hovorí: „Za každý Zdravas, chránim, milujem … čítať viac

ROZÁLKA

nedeľu 9. septembra 2018 o 10:30 hod

Bremeno alebo dar?

V Biblii je množstvo ľudí, ktorých pokladali za bremeno a chceli sa ich zbaviť…

Otče,….

Dá sa ľudským srdcom ďakovať, za Ducha Svätého dary? Duch pomáha v tichosti, žiari, ponúka plameň lásky hladať na oltári. Pretavuje planý čas, aj za … čítať viac

Príď

Príď Duch svätý, ožiar ľudstvo v tomto čase. Daruj milosť sedmorú, pre verných i tých, čo hľadajú zemské posty. Národy bez pokánia nezomrú, ak milosrdenstvo … čítať viac

Turíce

K nebeským túžbam opreté sú kostolné veže. Lúčiny svieže, zlievajú sa z holí do dolín. Bystré vody napájajú pôdy. Tu, na dietky z hôr, rovín, … čítať viac

Túžba

Denne volám k Tebe Bože, z pred múrov Jericha. Žitie pomaly utícha, len srdce búši na bránu, kde sa len svätí dostanu. Neopúšťaj hriešnych v … čítať viac

Pri kríži

z pripravovanej zbierky Milady Marušincovej

Pamäť

Pamätaj. Pamätaj na to, čo som vykonal pre teba.