Pohyblivé sviatky v roku 2017

Krst Pána nedeľa, 8. januára 2017
Popolcová streda streda, 1. marec 2017
Veľká noc nedeľa, 16. apríl 2017
Nanebovstúpenie Pána štvrtok, 25. máj 2017
Svätodušná nedeľa – Turíce nedeľa, 4. jún 2017
Najsvätejšej Trojice nedeľa, 11. jún 2017
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi štvrtok, 15. jún 2017
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho piatok, 23. júna 2017
Hody v Budmericiach -Povýšenie sv. Kríža nedeľa, 17. septembra 2017
Krista – Kráľa nedeľa, 26. novembra 2017
1.adventná nedeľa nedeľa, 3. december 2017