duchovné slovo

5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. feb 17:00 Budmerice Za † Vladimíra Moravčíka a rodičov Pavlovičoví a Moravčíkoví
st  8. feb 17:00 Jablonec Za † Štefániu a Štefana Opálekoví a st. rodič. Imricha a Máriu
17:00 Štefanová Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  9. feb 17:00 Budmerice Za † Annu a Severína Hlavatí a † súrodencov Bohumila a Teréziu
pi  10. feb 17:00 Budmerice Za † rodičov Hlavatí a Múčkoví
so  11. feb 8:00 Budmerice Za † Annu a Štefana Študencoví a † syna a vnukov
ne  12. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Bibiánu Moravčíkovú a st. rodičov Vincenta a Alžbetu
  9:30 Štefanová Za † Annu Považanovú
  10:30 Budmerice Za † Jozefa a Serafínu Šeboroví a ich † rodičov a súrodencov

Večeradlo v utorok o 16:15 hod.

Liturgický kalendár

6.II. pondelok Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci – Sp
7.II. utorok Sv. Maxim, biskup
8.II. streda Sv. Hieronym Emiliani – Ľsp
9.II.štvrtok Sv. Apolónia, panna a mučenica
10.II piatok Sv. Školastika, panna – Sp
11.II.sobota Panna Mária Lurdská – Ľsp

Upratovanie:

11.2. t.r. v sobotu o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Dugovičovú, Hašakovú, Oškerovú, Krištofíkovú, Baničovú, Kulifajovú, Dobšovičovú, Pechovú, Hrdličkovú a Molnárovú. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali na kúrenie 95,- Eur a 155,- Eur pre potreby farnosti. Mesačná zbierka v Budmericiach vyniesla 618,- Eur a 7 centov a v Jablonci vyniesla 255,- Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie Birmovancov

V piatok 10. februára t.r. o 18:00 hod. bude stretnutie Birmovancov na fare.

Katechéza pre dospelých

V utorok 7.2. t.r. o 19:00 hod. katechéza pre dospelých. Téma: Státisíce rokov človek padá a vstáva.

Spomienka na Lurdskú Pannu Máriu:

V sobotu 11.2.2017, na spomienku Panny Márie Lurdskej, si pripomíname 25. Svetový deň chorých. Všetci sme pozvaní pamätať na chorých, ktorí žijú v našej blízkosti a preukazovať im lásku v podobe starostlivosti o ich telesné i duchovné dobro. Nezabúdajme preto ani na duchovné potreby našich chorých bratov a sestier, aby im nechýbala milosť, ktorú Boh štedro udeľuje vo sviatostiach – vo svätej spovedi, vo sviatosti pomazania chorých a vo svätom prijímaní. Ak máme vo svojom okolí chorých, ktorí by prijali službu kňaza, pokúsme sa ich skontaktovať so správcom farnosti.

Dekanátna púť do katedrály sv. Martina v Bratislave:

Prežívame rok sv. Martina.
V prvú marcovú sobotu 4.3. dekanát Pezinok organizuje púť do katedrály sv. Martina v Bratislave.
Program:

10:00 prehliadka katedrály s výkladom
11:30 modlitba sv. ruženca
12:00 svätá omša s kňazmi dekanátu

4. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  31. jan 17:00 Budmerice Za † Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a dcéru
st  1. feb
št  2. feb 16:30 Jablonec Za † Viliama Čerešnáka
  16:30 Štefanová Za † bratov a sestry a ich rodičov
  17:30 Budmerice Za † Ferdinanda
pi  3. feb 8:00 Štefanová Za † starých rodičov Tekulových
16:30 Jablonec Za † Jozefa Horváta a vnuka Mareka Hanusa
17:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  4. feb 8:00 Budmerice Za † František a Justínu Krajčovičoví a † deti
ne  5. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Jozefa Dudeka a rodičov Ignáca a Veroniku a sestru Anku
  9:30 Štefanová Za † Rafaela Jakuša
  10:30 Budmerice Za † Antona, Štefániu a Lýdiu Vadovičoví

Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. stretnutie miništrantov v Dome P. Márie Pomocnice
Na sviatok Obetovania Pána si prineste sviece do kostola
Na budúcu nedeľu bude o 17:00 hod. stretnutie rodín v Dome P. Márie Pomocnice. Téma bude: Výchova detí v rodine

Liturgický kalendár

30.I. pondelok Sv. Martina, panna a mučenica
31.I. utorok Sv. Ján Bosco, kňaz – Sp
1.II. streda Sv.Tryfón, mučeník
2.II.štvrtok Obetovanie Pána – Sviatok
3.II piatok Sv. Blažej, biskup a mučeník – Ľsp
4.II.sobota Sv.Veronika Jeruzalemská

Milodary:

Veriace obetovali na svetlá 20,- Eur P. Boh zaplať

Dekanátna púť do katedrály sv. Martina v Bratislave:

Prežívame rok sv. Martina.
V prvú marcovú sobotu 4.3. dekanát Pezinok organizuje púť do katedrály sv. Martina v Bratislave.
Program:

10:00 prehliadka katedrály s výkladom
11:30 modlitba sv. ruženca
12:00 svätá omša s kňazmi dekanátu

3. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  23. jan 17:00 Budmerice Za † rodičov Johanu a Jozefa Šeboví, bratov Jána a Jozefa
ut  24. jan 14:00 Budmerice Za † Sidoniu Pätoprstú, pohrebná
st  25. jan 16:30 Jablonec Za † Jána Michalca a star. rodičov Jozefa a Máriu a syna Pavla
17:00 Štefanová Za † Jána a Petronelu Hajičkoých a dcéru Annu
št  26. jan 17:00 Budmerice Za † Vladimíra Trajdu a rodičov a súrodencov
pi  27. jan 17:00 Budmerice Za † Magdalénu Sabovú a rodičov, brata a synovca
so  28. jan 8:00 Budmerice Za † Antona Pecho a manželku Annu
ne  29. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Jozefa Cíferského a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † Jozefa a Annu Schwarcových
  10:30 Budmerice Za poďakovanie za dožitých 80 rokov a za zdravie a Božiu pomoc

V utorok bude katechéza pre dospelých o 19:00 hod. Téma: Veľký pád ľudstva.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare

Liturgický kalendár

23.I. pondelok Sv. Ján Almužník, Sv. Emerencia, mučenica
24.I. utorok Sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp
25.I. streda Obrátenie sv. Pavla, apoštola – Sviatok
26.I.štvrtok Sv.Timotej a Títus, biskupi – Sp
27.I.piatok Sv.Angela Merici, panna – Ľsp
28.I.sobota Sv. Tomáš Akvinský, kňaz a učiteľ Cirkvi- Sp

Upratovanie:

28.1. t.r. v sobotu o 9:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Stojkovičová, Ondrušková, Kulifajová,Tišťanová a Lehnertová. Zároveň prosíme birmovancov, miništrantov a staršie deti, aby prišli pomôcť odzdobiť vianočné stromčeky a betlehem. Ďakujeme

Služby pri pohrebe.

Správca farnosti prosí pozostalých, ktorí vybavujú pohreb, aby zabezpečili aj asistujúcich, ktorí ponesú kríž na čele sprievodu, prípadne poasistujú s kadidlom a podobne.

Milodary:

Veriaca obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na kúrenie. Platba za mesiac december v Budmericiach je vo výške 365 Eur a 47 centov za elektriku.

Biblia pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých, ktorá je určená nielen na získanie nových vedomostí o Svätom písme, ale je aj ponukou k životu naplnenému Božím slovom. Viac informácií sa dozviete z plagátu na výveske. Keďže Božie slovo je „živé a účinné“, istotne prinesie dobré ovocie všetkým, ktorí sa do súťaže zapoja.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov:

V stredu 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Modlime sa, aby sa naplnili slová Pána Ježiša: „Aby všetci jedno boli“.

Dekanátna púť do katedrály sv. Martina v Bratislave:

Prežívame rok sv. Martina.
V prvú marcovú sobotu 4.3. dekanát Pezinok organizuje púť do katedrály sv. Martina v Bratislave.
Program:

10:00 prehliadka katedrály s výkladom
11:30 modlitba sv. ruženca
12:00 svätá omša s kňazmi dekanátu

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. dec 8:00 Budmerice Za
ut  20. dec 18:00 Jablonec Za † Martu Hagarovú, výročná
18:00 Budmerice Za † Vincenciu Zichovú, 30. výročie
st  21. dec 17:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  22. dec 16:30 Budmerice Za † Ladislava Oškeru
pi  23. dec 8:00 Budmerice Za
so  24. dec 22:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
22:30 Jablonec Za † Jozefa Graneca a † rodičov
ne  25. dec 0:00 Budmerice Za mojich dobrodincov
  9:00 Jablonec Za † Viktóriu a Františka Kugunber a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových a ich súrodencov
  10:30 Budmerice Za † Alojza a Máriu Šlachtoví

Liturgický kalendár

19.XII. pondelok Bl. Urban V., pápež
20.XII. utorok Sv. Zefirín, pápež
21.XII. streda Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
22.XII.štvrtok Sv. Františka Xaveria Cabriniová, panna
23.XII.piatok Sv. Ján Kentský, kňaz – Sp
24.XII.sobota Sv. Adam a Eva a všetci predkovia Ježiša Krista

Upratovanie:

23.12. t.r. v piatok o 10:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Jakubcová, Figurová, Glasová, Kunáková a Rausová. Ďakujeme

Výzdobu k Vianociam a stavanie betlehema v kostole v Budmericiach budeme robiť v piatok od 10:00 hod. prosím o pomoc birmovancov, miništrantov a staršie deti

Milodary:

Veriace z Jablonca obetovali 60,- Eur, veriaca z Budmeríc obetovala 20,- na okno na fare a veriaci obetoval 50,- Eur a  veriaca 20,- Eur na kúrenie. Pán Boh zaplať

Na Slávnosť Narodenia Pána, pri sv. omši cez deň, bude tradičná farská ofera.

V sobotu 24.12.

nie je predpísaný pôst, môžeme ho však použiť ako prostriedok k lepšiemu prežívaniu Vianoc. Večer po zvonení kostolných zvonov sa pomodlime, prečítajme si správu o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1-14), poblahoželajme si a až potom zasadnime k štedrovečernému stolu.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

pondelok 19.12. Častá 16:00 – 18:00
utorok 20.12. Budmerice 16:00 – 18:00