farské oznamy

27. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  9. okt 9:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Rasťa
ut  10. okt 14:30 Budmerice
Za † Vladimíra Beneša, pohrebná
st  11. okt 17:30 Jablonec
Za † Ervína Oscitého a brata Milana a rodičov
18:00 Štefanová
Za † Ľudmilu Kormanovú
št  12. okt 18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
pi  13. okt 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
18:00 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
so  14. okt 7:30 Budmerice
Za † rodičov Valentovičových a r.o.s.
ne  15. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Helenu Ostružlíkovú, ročná
9:30 Štefanová
Za † Ľudmilu Kubíkovú a dcéru
10:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre deti

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou a v sobotu o 7:30 hod. a po nej bude sv. omša. Povzbudzujem birmovancov, aby v priebehu októbra prišli na modlitbu sv. ruženca aspoň dvakrát.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána XXIII., pápeža Ľ.spomienka
Štvrtok: Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: DVADSIATA OSMA NEDEĽA CEZ ROK

Kňazská rekolekcia:

V pondelok 9.10. o 9:00 hod. bude v Budmericiach svätá omša, ktorú budú koncelebrovať kňazi nášho pezinského dekanátu.

Upratovanie:

14.10. t.r. v sobotu po rannej sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Gažová, Štefunková, Svrčková, Kostická, Kostická, Vydrová, Tomašovičová, Nahálková, Nagyová a Miškovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaci obetovali 50,- a 50,- Eur a Veriaca obetovala 200 Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Kalendáre

Svätovojtechské kalendáre si môžete vyzdvihnúť pani Márie Hegerovej na ul. Revolučnej na č. d. 698

Karechéza

Katechéza pre dospelých bude v tomto mesiaci 17.10. (na budúci utorok) a 31.10. (posledný utorok v tom to mesiaci) t.r.

Príprava na birmovku

Príprava na birmovku v našej farnosti pokračuje. Podmienky boli stanovené na začiatku prípravy a to: sv. spoveď na prvý piatok, účasť na sv. omšiach, účasť na katechéze a vedieť základné pravdy viery (pomôcka vypracované otázky, ktoré dostali). V tomto mesiaci bude preskúšanie z prvej tretiny otázok od 1. do 79.)

26. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  3. okt 18:00 Budmerice
Za † Petra Hurbana, ml.
st  4. okt 17:30 Jablonec
Za † Jozefa Zelníka a r.o.s. a + súrodencov
18:00 Štefanpvá
Za † Ladislava Tótha a rodičov
št  5. okt 18:00 Budmerice
Za † Alojza Študenca, ml
pi  6. okt 8:00 Štefanová
Za † Jozefa, Stanislava a rodičov
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:30 Jablonec
Za † rodinu Šaturovú a Nemovú a Františka Dankoviča
18:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. okt 7:30 Budmerice
Za † Karola a Jozefínu Baxoví a r.o.s.
15:30 Budmerice
Sobáš Matej Géč a Lenka Moravčíková
ne  8. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Milana Gažo a r.o.s.
9:30 Štefanová
Za † Dagmar Kubíkovú a syna
10:30 Budmerice
Za † Vladimíra Pastuchu, dcéru Zdenku a + rodičov

Modlitba sv. ruženca v mesiaci október o 17:30 hod. pred sv. omšou.

Sv. spoveď v Budmericiach utorok a štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Na budúcu nedeľu o 15:00 hod. bude stretnutie miništrantov

Liturgický kalendár

2.X. pondelok Sv. anjelov strážcov – Sp
3.X. utorok Sv. Maximilián, biskup
4.X. streda Sv. František z Assisi – Sp
5.X. štvrtok Sv. Faustína Kowalská, panna – Ľsp
6.X. piatok Sv. Bruno, kňaz – Ľsp
7.X. sobota Ružencová Panna Mária – Sp

Upratovanie:

6.10. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rášu: Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Baxová, Hašáková, Trajdová, Kačincová, Uhlíková, Študencová a Halešová. Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Ohlášky

Dňa 21.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Samuel Hromek z farnosti Báhoň a Dominika Machalová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

 Úmysel

Na budúci týždeň sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše.  V stredu sa bude zapisovať v Jablonci na sv. omše

25. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  26. sep 18:00 Budmerice
Za † Vladimíra Loša
st  27. sep 17:30 Jablonec
Za † Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
18:00 Štefanová
Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie v rodine
št  28. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Kubov a syna Pavla
pi  29. sep 18:00 Budmerice
Za † Ivana Mikláša
so  30. sep Bratislava
blahorečenie don Titusa Zemana
ne  1. okt 7:30 Budmerice
Za † Irenu Šumskú a syna Ludvika
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Ľudovíta Kirinoviča (nedožitých 100 rokov)
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc

Na budúci týždeň zapisujem v Budmericiach na sv. omše.

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie na fare

Liturgický kalendár

25.IX. pondelok Sv. Kleofáš, mučeník
26.IX. utorok Sv. Kozmas a Damián, mučeníci –Ľsp
27.IX. streda Sv. Vincent de Paul, kňaz – Sp
28.IX. štvrtok Sv. Václav, mučeník – Ľsp
29.IX. piatok Sv. Michal,Gabriel a Rafael, archanjeli – Sviatok
30.IX. sobota Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp

Upratovanie:

29.9. t.r. v piatok prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Hrdličková, Babincová, Gašparovičová, Sabová a ul. Jána Rášu: Rímešová, Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová a Baxová Ďakujeme.

Milodary:

Veriaca obetovala 30,- Eur. P. Boh zaplať

Blahorečenie don Titusa Zemana

Odchod autobusu na slávenie blahorečenia Titusa Zemana 30. septembra t.r.z Budmeríc o 8:00 hod. a z Jablonca 8:15 hod. Kto by mal ešte záujem nech sa prihlási u mňa. Cena cestovného je 5 Eur.

Ohlášky

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

24. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  19. sep 13:00 Budmerice
Za † Jána Gavalera, pohrebná
st  20. sep
št  21. sep 17:30 Jablonec
Za † Floriána a Máriu Nemčovičoví
18:00 Štefanová
Za † Jozefa Nižňana, rodičov a svokrovcov
pi  22. sep 18:00 Budmerice
Za † Jozefa Stojkoviča, 10.výročie
so 23. sept 7:30 Budmerice
Za † Alojza Zamkovského a nevestu Helenu
ne  24. sep 7:30 Budmerice
Za † Štefana Uhlíka. 10. výročie
  9:00 Jablonec
Poďakovanie za Božiu pomoc z príležitosti 30 rokov sobáša
  9:30 Štefanová
Za † sestry, bratov, švagrov a švagriné
  10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

18.IX. pondelok Sv. Jozef Kupertínsky, kňaz
19.IX. utorok Sv. Január, biskup a mučeník –Ľsp
20.IX. streda Sv. Ondrej Kim Taegon,kňaz a Pavol Chong Hasang a spoločníci, mučeníci – Sp – kántry
21.IX. štvrtok Sv. Matúš, apoštol – Sviatok
22.IX. piatok Sv. Emerán, biskup a mučeník – kántry
23.IX. sobota Sv. Pio z Pietrelčiny, kňaz – Sp – kántry

Upratovanie:

v piatok prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Stranovská, Hlavatá, Hlavatá, Sasková, Pastvová, Oškerová, Oškerová, Oláhová, Figurová a Moravčíková. Ďakujeme.

Milodary:

Mladomanželia obetovali na opravu strechy 90,- Eur, a veriaca z Budmeríc na ten istý ciel obetovala 100,- eur a veriaci obetoval 30,- Eur. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 07.10.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matej Géč z Bratislavy a Lenka Moravčíková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zastupovanie:

Od pondelka do utorka zastupuje Budmerického farského administrátora  dp. Rasťo Zelenay z Dubovej

Snúbenci:

Snúbenci, ktorí hodlajú uzavrieť sviatostný manželský zväzok, nech sa aspoň 6 mesiacov pred termínom sobáša prihlásia na farskom úrade. Je potrebné venovať dostatok času na svedomitú prípravu.

Jesenné kántrové dni:

V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Obsah dní: poďakovanie za úrodu.

Blahorečenie don Titusa Zemana:

Farnosť Budmerice objednala autobus na slávnosť blahorečenia don Titusa Zemana. Slávnosť bude v sobotu 30. septembra. Cestovné: 5 eur.
Prihlásiť sa možno u vdp. Branislava Trubača, alebo u pani Škodovej. (tel.: 0903 180 468)