farské oznamy

4. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. dec 0:00 Jablonec
Za zdravie a Božie požehnanie pre obyvateľov obce Jablonec
0:00 Budmerice
Za mojich dobrodincov
9:00 Jablonec
Za + Gabriela a Justínu Jánošíkoví a st. r.o.s. a dcéru Annu
9:30 Štefanová Za † Františka Jakuša (1. mesiac od smrti)
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Andrejku
ut  26. dec 9:00 Jablonec
Za + Jozefa Siváka a r.o.s. a brata Mariana
9:30 Štefanová Za † Ľudovíta a Magdu Kirinovičových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Helenu Baxoví a + rodičov
st  27. dec 8:00 Budmerice
Za + Máriu a Ľudovíta Zelnikoví a dcéru Ľudmilu
št  28. dec 8:00 Budmerice
Za + Jána a Emíliu Kulichoví a syna Martina
pi  29. dec 8:00 Budmerice
Za + rodičov Študencových, + syna a vnukov
so  30. dec 8:00 Budmerice
Za + Ota Moravčíka a syna Mariána
ne  31. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Poďakovanie sa P. Bohu a za Božie požehnanie a pomoc z príležitosti 50 rokov manželstva
9:30 Štefanová Za Božie požehnanie pre rodiny
10:30 Budmerice
Za + Veroniku a Štefana Machaloví
15:00 Jablonec
Štatistika a koncoročná pobožnosť
16:00 Štefanová
Štatistika a koncoročná pobožnosť
16:00 Budmerice
Štatistika a koncoročná pobožnosť

V nedeľu bude detská sv. omša,

pri sv. omšiach si manželia obnovia manželské sľuby a preto ich prosíme, aby si sadli vedľa seba

Liturgický kalendár:

Pondelok: NARODENIE PÁNA Slávnosť
Utorok: sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Streda: sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok
Štvrtok: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Piatok: PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA Féria
Sobota: ŠIESTY DEŇ V VOKTÁVE NARODENIA PÁNA Féria
Nedeľa: SVATEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA Sviatok

Upratovanie:

9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Zelníková, Juríková, Salanciová, Vištucká cesta: Švingalová a ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Figurová, Švorcová, Glasová, Poláková a Kunáková Ďakujeme.

V nedeľu 24.12. nie je predpísaný pôst, môžeme ho však použiť ako prostriedok k lepšiemu prežívaniu Vianoc. Večer po zvonení kostolných zvonov (o 17:00 hod.) sa pomodlime, prečítajme si správu o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1-14), poblahoželajme si a až potom zasadnime k štedrovečernému stolu.

Polnočná sv. omša bude v Budmericiach o polnoci a ráno na Božie narodenie o 7:30 hod sv. omša nebude ale bude o 10:30 hod. slávnostná sv. omša.

V Jablonci bude v tomto roku polnočná sv. omša o polnoci. Bude ju celebrovať brat Filip, Františkán

Na sviatok Narodenia Pána bude farská ofera, ktorá bude už na polnočnej sv. omši. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

27.12. t.r. na sv. Jána, apoštola a evanjelistu po rannej sv. omši bude posviacka vín

Sv. omše v pondelok a utorok v Budmericiach o 10:30 v Jablonci o 9:00 hod. Streda, štvrtok, piatok a sobota v Budmericiach ráno o 8:00 hod.

Vďaka všetkým, ktorí pomohli urobiť vianočnú výzdobu v kostola. P. Boh zaplať

3. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. dec 8:00 Budmerice
Za † František a Rozáliu Hegeroví
ut  19. dec 17:00 Budmerice
Za † Ladislava Oškeru
st  20. dec 17:30 Štefanová
Za † sestru Justínu (5. výročie smrti)
št  21. dec 8:00 Budmerice
Za † Vlada Bukového a rodičov
pi  22. dec 8:00 Budmerice
Za † rodičov Masarykoví a vnuka Miroslava
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  23. dec 8:00 Budmerice
Za † Johanu Šebovú
ne  24. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Gabrielu a Justínu Jánošikoví a str. r.o.s. a dcéru Annu
9:30 Štefanová
Za † Karola Dobrovodského
10:30 Budmerice
Za † Vincenciu Zichovú

Liturgický kalendár

18.XII. pondelok Sv. Malachiáš, prorok
19.XII. utorok Bl. Urban V., pápež
20.XII. streda Sv. Zefirín, pápež
21.XII. štvrtok Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi – Ľsp
22.XII. piatok Sv. Františka Xaveria Cabriniová, panna
23.XII. sobota Sv. Ján Kentský, kňaz – Ľsp

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Modra            piatok    22.12.       15:00 – 18:00
Vištuk             sobota  23.12.        09:30 – 11:30
Pezinok          sobota  23.12.        14:00 – 18:00

Upratovanie:

9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády – Pechová, Jarábková, Čechovičová, Šumská, Križanová, Križanová, Režná, Matúšková, Nosálová a Rajkovičová. Ďakujeme.

Milodary:

Z Budmeríc obetovali 70,- Eur a z Jablonca 60,- Eur. P. Boh zaplať

Vianočná výzdoba

V piatok administrátor farnosti prosí chlapov osadiť stromčeky do stojanov a potom v sobotu urobiť vianočnú výzdobu. Prosí aj staršie deti a mládež, aby prišli pomôcť vyzdobiť kostol.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. dec 6:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
ut  12. dec 14:00 Jablonec
Za + Katarína Vachunová, rod. Mrvová, pohrebná
17:00 Budmerice
Za + Stanislava Riečičiara a rodičov
st  13. dec 17:00 Jablonec
Za + Jána a Rozáliu Feketoví, manž. Oľgu a + star. rodičov a krstných rodičov
17:00 Štefanová
Za † rodičov, bratov a švagrov
št  14. dec 6:30 Budmerice
Za Božiu pomoc pre Zuzanku
pi  15. dec 15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
16.12. 15:00 Jablonec Sv. spoveď
16:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovskí a r.o.s. a + súrodencov
ne  17. dec 7:30 Budmerice
Za + Etelu a Venatiusa Oscitých
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za † Pavlínu a Mariána Dobrovodských
14:00 Budmerice Sv. spoveď
16:00 Budmerice
Za + Rudolfa a Máriu Hoškoví a r.o.s.

Upratovanie: 9.12. t.r. v sobotu o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – rodiny Rajkovičová, Šebová, Žiačiková, Miškovičová, Haršányová, Kuglerová, Junasová, Šmidová, Hegerová a Príhodová. Ďakujeme.

Milodary: Mladomanželia obetovali 100,- Eur. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok a štvrtok o 6:30 hod.

Spoveď chorých v stredu v Jablonci od 9:00 hod. a vo štvrtok v Budmericiach od 9:00 hod.

V piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Spoveď v Jablonci sobotu 16.12. t.r. od 15:00 do 16:00 hod. a po nej sv. omša o 16:00 hod.

Spoveď v Budmericiach v nedeľu od 14:00 do 16:00 hod.

Sv. omša v nedeľu 17.12. t.r. o 16:00 hod. O 10:30 hod. sv. omša nebude

Rodinná pobožnosť Božieho slova, ktorú sa možno dnes pomodliť v rodinách:

Všetci sa spoločne prežehnajú: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Amen. Otec alebo matka (alebo iný člen rodiny, ktorý sa premodlieva) zodvihne knihu Písma so slovami: „Nech svetlo Božieho slova osvetľuje náš domov“. Všetci odpovedia „Amen“ … viac na stránke kbd.sk

1. ADVENTNÁ NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  4. dec 8:00 Budmerice
Za † Trubačovu a Bartošovičovú
ut  5. dec 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
17:00 Budmerice
Mikuláša pobožnosť
st  6. dec 17:00 Jablonec
Za † Štefana a Justínu Trabalíkoví a dcéru Honorátu
17:00 Štefanová
Za † Augustína Radoského a Helenu
št  7. dec 8:00 Budmerice
Za † Juraja Brateka
pi  8. dec 8:00 Budmerice Za farníkov
  15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
  17:00 Jablonec
Za † st. rodičov, krstných rodičov a brata Viliama a dcéru Lenku a rodičov
  17:00 Štefanová
Za † Pavla a Celestínu Kirinovičových a deti
  18:00 Budmerice
Za † Jozefa a Ľudmilu Miškovičoví
so  9. dec 8:00 Budmerice
Za † Martu Slovákovú
ne  10. dec 7:30 Budmerice
Za † Ľudmilu Hitmarovú, výročná
  9:00 Jablonec Za farníkov
  9:30 Štefanová
Za † rodičov Malackých a Friedlových
  10:30 Budmerice
Za † Ferdinanda a Veroniku Bartákoví a † deti

Rorátne sv. omše v Budmericiach pondelok, utorok a štvrtok, piatok a v sobotu o 8:00 hod.

V piatok na sviatok Nepoškvrneného počatia budú sv. omše v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a o 18:00 hod. a v Jablonci o 17:00 hod.

9.12. t.r. v sobotu po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná – Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Matúšková, Benešová, Drefková, Baxová, Kuchtová a Jelemenská Ďakujeme.

Veriaci z Jablonca obetoval 50,- Eur a z Budmeríc 135,- Eur pre potreby farnosti a 50,- Eur na kúrenie. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu stretnutie miništrantov nebude.

V sakristií je možné zakúpiť si kalendáre stolový stojí 2,- Eur a nástenný 1,20 Eur. Vzadu na stolíku sú ukážky týchto kalendárov. Z predaja nemá farnosť žiadny príjem.

Na budúci piatok 15.12. o 18:00 hod. bude stretnutie birmovancov na fare

Druhú adventnú nedeľa budeme z rozhodnutia KBS sláviť ako Biblickú nedeľu.

Prosím, aby ste prihlásili chorých, ktorých treba prísť vyspovedať k Vám domov