farské oznamy

20. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ne  27. aug 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za † Gerváza a Annu Polakovičoví
9:30 Štefanová
Za † Michala Mička (nedožitých 100 rokov) a za † manželku Julianu
10:30 Budmerice
Za † Antona Cimermana a rodičov

Sv. omše cez týždeň nebudú. V prípade pohrebu zastupuje d.p. Ján Behula z Báhoňa

Liturgický kalendár

21.VIII. pondelok Sv.Pius X., pápež – Sp
22.VIII. utorok Panna Mária-Kráľovná –Sp
23.VIII. streda Sv. Ružena Limská, panna – Ľsp
24.VIII. štvrtok Sv. Bartolomej, apoštol –Sviatok
25.VIII. piatok Sv. Ľudovít – Ľsp
26.VIII. sobota Sv. Anastáz, mučeník

Blahorečenie don Titusa Zemana, saleziána, kňaza, mučeníka:

V sobotu 30. septembra v Bratislave bude blahorečený don Titus Zeman, saleziánsky kňaz, mučeník.

Zbierka na opravu strechy veže kostola

Zbierka na opravu strechy veže kostola v Budmericiach sa vyzbieralo 946,75 a v Jablonci sa vyzberalo 203,50 Eur. Doposiaľ sa na opravu veže vyzbieralo 5192, 16- Eur. Na opravu bude potrebné ešte približne 1800,- Eur a preto, aby sme mohli opravu veže v septembri uskutočniť na budúcu nedeľu bude farská zbierka na opravu strechy veže kostola v Budmericiach. Kto bude môcť nech prispeje. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

Ohlášky

Dňa 02.9.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Miroslav Miškovič z farnosti Budmerice a Michaela Noskovičová z farnosti Pezinok. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Dňa 09.9.2017 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Matúš Fekete z farnosti Budmerice a Diana Feketová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

19. NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci

po  14. aug 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc v chorobe pre Pavla
ut  15. aug 8:00 Budmerice Za farníkov
17:30 Jablonec
Za +Štefana a Máriu Špajdľoví
18:30 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca
st  16. aug 8:15 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Danielu
št  17. aug 8:15 Budmerice
Za Božiu pomoc pre Kristínu
pi  18. aug 8:15 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu za dožitých 65 rokov a za Božiu pomoc
15:00 Budmerice
POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
so  19. aug 15:00 Budmerice
Sobášna sv. omša za Michala Polčiča a Evu Oláhovú
ne  20. aug 7:30 Budmerice
Za + pátra Petra Hlavinu
9:00 Jablonec Za farníkov
10:30 Budmerice
Za + Jozefa, Agátu, Katarínu Červencoví

V piatok o 15:00 hod. sa budeme spoločne v kostole modliť pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Liturgický kalendár

14.VIII. pondelok Sv.Maximilián Mária Kolbe-kňaz mučeník –Sp
15.VIII. utorok Nanebovzatie Panny Márie – Slávnosť prik.sviatok
16.VIII. streda Sv. Štefan Uhorský – Ľsp
17.VIII. štvrtok Sv. Hyacint, kňaz
18.VIII. piatok Sv. Helena – Ľsp
19.VIII. sobota Sv. Jan Eudes, kňaz – Ľsp

Upratovanie:

18.8. t.r. v piatok o 18:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Kostická, Rímešová, Stojkovičová, Ondrušková, Boťánková, Kulifajová, Tištanová, Lehnertová, Dugovičová a Bohušová. Ďakujeme.

OSEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  9. aug 18:00 Štefanová Za † Karola Dobrovodského
št  10. aug  –  –  –
pi  11. aug  –  –  –
so  12. aug  –  –  –
ne  13. aug 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Lýdiu Babríkovú, 10. výročie a manž. Jána
  9:30 Štefanová Za † Vincenta Jakuša, rodičov a svokrovcov
  10:30 Budmerice Za † Michala Sobolu, + Alojza a + Jána

Liturgický kalendár

7.VIII. pondelok Sv. Sixtus II., paež a spol.-mučeníci – Ľsp
8.VIII. utorok Sv. Dominik, kňaz– Sp
9.VIII. streda Sv. Terézia Benedkta z Kríža, panna a mučenica-spolupatrónka Európy– Sviatok
10.VIII. štvrtok Sv. Vavrinec, diakon a mučeník – Sviatok
11.VIII. piatok Sv. Klára, panna – Sp
12.VIII. sobota Sv. Jana Františka de Chantal, rehoľníčka- Ľsp

Upratovanie:

v piatok 11. 8. 2017 o 18:00 hod rodiny bývajúce na ul. Podhájska Stojkovičová, Hrežová, Rášová, Bócová, Gašparíková, Talapková, Boldišová, Milová, Machalová, 2x Chovancová

Dovolenka:

od 31. júla do 12. augusta. V prípade pohrebu zastupuje d.p. Vladimír Banský z Častej tel.č 0907 756 081

Veža

Na budúcu nedeľu (t.j. 13.7.2017) bude zbierka na opravu veže kostola

Púť na Červený Kameň:

V nedeľu 13. augusta sa koná púť ku Nanebovzatej Panne Márii na hrade Červený Kameň.
Program:

09:45   modlitba sv. ruženca

10:30   sv. omša na hradnom nádvorí

Komunita Cenacolo:

Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Hodová slávnosť v Štefanovej:

V nedeľu 20.augusta je na Štefanovej hodová slávnosť patróna kostola sv. Štefana, uhorského kráľa.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA CEZ ROK

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  2. aug 18:00 Štefanová Za † Štefana a Alžbetu Kirinovičových, rodičov a svokrovcov
pi  4. aug 8:00 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
8:00 Štefanová Za † Máriu a dcéru Zuzanu
so  5. aug 18:00 Jablonec Za † Štefana Nemca, † Jozefa a Annu Dorociakovú, † Jána a Veroniku Dlhopolčekovú
ne  6. aug 9:30 Štefanová Za † rodičov Jozefa a Máriu Kirinovičových
  10:30 Budmerice Za † Ivana Baxu, 25. výročie

Liturgický kalendár

31.VII. pondelok Sv. Ignác z Loyoly, kňaz – Sp
1.VIII. utorok Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup a učiteľ Cirkvi – Sp
2.VII. streda Sv. Euzébius Vercellský, biskup – Ľsp
3.VIII. štvrtok Sv. Lýdia, predavačka purpuru
4.VIII. piatok Sv. Ján Mária Vianney, kňaz – Sp – Prvý piatok
5.VIII. sobota Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme- Ľsp

Porciunkulové odpustky

Dňa 2. augusta možno vo farských, bazilikách minor a katedrálnych kostoloch získať úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče nás) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

Dovolenka

Od 31. júla do 12. augusta t.r. má administrátor farnosti dovolenku. V prípade pohrebu ma d.p. Vladimír Banský z Častej.
V sobotu o 18:00 hod. v Jablonci sv. omša s platnosťou na nedeľu a v Budmericiach v nedeľu o 10:30 hod o 7:30 sv. omša nebude.

Milodary:

Mesačná zbierka vyniesla 1005,56 Eur. Milodar na opravu strechy 300,- Eur