farské oznamy

33. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  16. nov 17:00 Budmerice Za + Jozefa Červenca, mesačná
ut  17. nov 8:00 Budmerice
st  18. nov
št  19. nov
pi  20. nov
so  21. nov 8:00 Budmerice
ne  22. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za + rodinu Špajdľovú a Štibrány
  10:30 Budmerice Za + krstných rodičov Bartákovcov a star. rod. Miškovičovcov

Birmovanci sa môžu prísť dať preskúšať po večerných sv. omšiach.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Obetovanie Panny Márie Spomienka
KRISTA KRÁĽA Slávnosť

Milodary

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

Sv. omša za obete komunizmu

V deň štátneho sviatku v utorok 17. novembra bude v Katedrále sv. Martina o 12.00 hod. sláviť otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za obete komunizmu.

Týždeň Cirkvi pre mládež

Začínajúci sa týždeň (16. – 22. novembra) prežíva Cirkev na Slovensku ako týždeň Cirkvi pre mládež. Pozývame počas neho na tieto podujatia: V utorok 17. novembra sa počas adorácie od 19.00 hod. v diecéznom centre pre mládež na Kapitulskej ulici č. 20 v Bratislave budú konať Modlitby mladých za mladých. Vo štvrtok 19. novembra sa o 18.00 hod. v bratislavskej Hant aréne (na Pasienkoch) uskutoční v rámci projektu Godzone evanjelizačný večer s názvom Zmena atmosféry. Na túto akciu osobitne pozývame birmovancov a mladých, ktorí hľadajú seba i Boha.

Svetové dni mládeže 2016

Od nedele 22. novembra sa spúšťa registrácia na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove cez webové stránky www.mladezba.sk a www.svetovednimladeze.sk. Zároveň odporúčame do pozornosti rozbehnutú duchovnú prípravu na Svetové dni mládeže, ktorá má na Slovensku podobu a názov „Milosrdný rok“.

 

32. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  9. nov 17:00 Budmerice Za + Oldricha Šavaru, ročná
ut  10. nov 17:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre švagra
st  11. nov 16:30 Jablonec Za + rodičov Krajčovičových a syna Ľudovíta
št  12. nov 17:00 Budmerice Za + rodičov Chovancových, dcéry, zaťov a syna
pi  13. nov 17:00 Budmerice Za + Karola a Štefana Štepkových
so  14. nov 8:00 Budmerice Za + Ferdinanda a Jána Adamčíkových
ne  15. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za + Mikuláša Kolembusa, výročná
  10:30 Budmerice Za + rodičov Miškovičových a brata Bohumila

Liturgický kalendár

Pondelok: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY Sviatok
Utorok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Streda: sv. Martina z Tours, biskupa Sviatok
Štvrtok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie

14.11. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Holešová, Halešová, Gyoriová, Vadovičová, Baxová, Pešková, Žužková, Slováková, Homzová a Krchňáková

Milodary

Veriaci z Budmeríc obetovali 25,- Eur a veriaci 100,- Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie s rodičmi detí

V piatok po sv. omši bude stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa v tomto roku pripravujú na 1. sv. prijímanie

Duchovná obnova pre rozvedených

 Od 20. do 22. novembra 2015 sa v Rodinkove v Belušských Slatinách uskutoční víkendová duchovná obnova pre rozvedených katolíkov, ktorí žijú sami. Kontakty na prihlásenie sú na výveske (web: www.rodinkovo.webnode.sk, e-mail: magdalena.froncova@gmail.com).

Slovenskí biskupi odchádzajú do Ríma

Slovenskí biskupi v dnešnú nedeľu odchádzajú na cestu do Ríma, počas ktorej si uctia hroby svätých apoštolov Petra a Pavla, stretnú sa so Svätým Otcom Františkom a na jednotlivých úradoch Svätej Stolice budú informovať o živote Katolíckej cirkvi na Slovensku. Sprevádzajme našich otcov biskupov po tieto dni modlitbami, aby ich cesta priniesla požehnané ovocie povzbudenia pre pôsobenie Cirkvi na Slovensku.

 

31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  2. nov 9:30 Budmerice Za všetkých zosnulých
16:30 Jablonec Za + Martina Hasíka a + rodinu
17:30 Budmerice Na úmysel sv. Otca
ut  3. nov 17:00 Budmerice Za + Alojza Kuglera, 5. výročie
st  4. nov 8:00 Budmerice
št  5. nov 16:30 Jablonec Za + Annu a Pavla Vandákovcov a zaťa Karola
pi  6. nov 16:30 Jablonec Za + rodičov Eštokových
17:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. nov 8:00 Budmerice Za + súrodencov Tešovičovcov a rodičov
ne  8. nov 7:30 Budmerice Za + Helenu a Jána Zelinkových
  9:00 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc pre Matildu z príležitosti 70 rokov
  10:30 Budmerice Za farníkov

Večeradlo v sobotu o 7:15 hod

Liturgický kalendár

Pondelok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH
Utorok: Féria
Streda: Sv. Karola Borromea, biskupa Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Upratovanie

7.11. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Glasová, Kunáková, Šumská, Rausová, Bírová, Štepková, Čechová, Fajnorová a Krajčovičová

Milodary

Veriaca z Budmeríc obetovala 30,- Eur a veriaca rodina z Jablonca  20,- Eur a mesačná zbierka vyniesla  1196,69 Eur P. Boh zaplať

Sv. spoveď

Pondelok a piatok po sv. omši v utorok a stredu polhodinu pred sv. omšou  a prípadne aj po nej

Svätomartinská dobročinná zbierka

Na budúcu nedeľu 8. novembra 2015 sa v Bratislavskej arcidiecéze pri všetkých svätých omšiach bude konať Svätomartinská dobročinná zbierka. Jej výťažok bude použitý na dva konkrétne projekty poskytujúce pomoc utečencom: na zabezpečenie fungovania zdravotníckej kliniky bl. sestry Zdenky v irackom Erbile a na vzdelávací program pre deti utečencov v Jordánsku a Libanone.

Stretnutie rodín

Stretnutie rodín na fare bude 8.11.2015

Odpustky pre duše v očistci

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.
Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.
Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny… Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

30. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  26. okt  17:00  Budmerice  Za zdravie a Božiu pomoc pre Irenu z príležitosti 80 rokov
ut  27. okt  17:00  Budmerice  Za zdravie a Božiu pomoc
st  28. okt  16:30  Jablonec  Za + Františka Kyrinoviča, rodičov, súrodencov, Mila Fojtíka
št  29. okt  17:00  Budmerice  Za + Jozefa Koriča, manž. Margitu a synov
pi  30. okt  17:00  Budmerice  Za + Jozefa Šumský, manželky a syna Antona
so  31. okt  8:00  Budmerice  Za + Jozefa Chovanca
ne  1. nov  7:30  Budmerice  Za farníkov
   9:00  Jablonec  Za + Valériu Gažovú, ročná
   10:30  Budmerice  Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (Ch)

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Svätých Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Všetkých svätých Slávnosť

Sv. spoveď

Sv. spoveď bude polhodinu pred sv. omšami a prípadne aj po nej

Mládežnícka sv. omša

V piatok bude mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

Stretnutie rodín

Stretnutie rodín na fare sa presúva na 8.11.2015