farské oznamy

1. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  11. jan 16:30 Budmerice Za + Danielu Molnárovú
ut  12. jan 16:30 Budmerice Za + Štefana Ogyboviča
st  13. jan
št  14. jan
pi  15. jan
so  16. jan 8:00 Budmerice Za + Jolanu Šottníkovú a rodičov
ne  17. jan 7:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc k 73 a 75 narodeninám
  9:00 Jablonec Za + Máriu Dzíbelovú
  10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

kalendár: Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

2. nedeľa po Narodení Pána

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  4. jan
ut  5. jan
st  6. jan 7:30 Budmerice Za + Jána a Ludvika Neščákových
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za + Štefániu Benešovú, výročná
št  7. jan
pi  8. jan
so  9. jan
ne  10. jan 7:30 Budmerice Za + Štefana a Annu Študencovcov
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za + Rudolfa a Máriu Hoškových, r.o.s. a Martina a Katarínu Tisonových

V pondelok a utorok sv. omša nebude. Na Zjavenie Pána budú vyhlásené úmysly sv. omší na štvrtok, piatok a sobotu.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Zjavenie Pána, prikázaný sviatok Slávnosť
Štvrtok po Zjavení Pána Féria
Piatok po Zjavení Pána Féria
Sobota po Zjavení Pána Féria
Nedeľa: KRST KRISTA PÁNA Sviatok

 

Upratovanie

9.1. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Buttková, 3x Somorovská, Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová, Poláková, Polakovičová

20+C+M+B+16

Požehnanie domov období Zjavenia Pána prihláste v sakristii

 

Nedeľa Svätej rodiny

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  28. dec 16:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Fanu Rajkovičovú
ut  29. dec 16:30 Budmerice Za + Etelu a Venanciusa Oscitých a + syna Jána
st  30. dec 16:30 Budmerice Za + Františka Bednárika, výročná
št  31. dec 16:00 Jablonec Za + Mateja Dzíbelu, rodičov, st.rodičov Moravcových
pi  1. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za + rodinu Hlavinovú
  10:30 Budmerice Za + Františka Vrábela a rodičov
so  2. jan 8:00 Budmerice Za + rodičov Mihálkových a syna Ivana a nevestu Helenu
ne  3. jan 7:30 Budmerice Za + Františka Nezhodu
  9:00 Jablonec Za farníkov
  10:30 Budmerice Za + Alojza Jelemenský a rodičov

Vo štvrtok bude v Jablonci detská sv. omša (p. Róbert)

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Neviniatok, mučeníkov Féria
Utorok: piaty deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Streda: šiesty deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Štvrtok: siedmy deň v oktáve Narodenia Pána Féria
Piatok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky Slávnosť
Sobota: sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána

Upratovanie

19.12. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka, Belicová, Pútecová, Krištofíková, Baničová, Kulifajová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Oškerová, Parajková a Bejdáková

Milodary

Na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude farská ofera. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

 

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Tretia adventná nedeľa sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nazýva Gaudete, ju nahrádza veselšia ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a radosti.

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  14. dec 16:30 Budmerice Za + Johanu Šebovú, ročná
ut  15. dec 16:30 Budmerice Za + Jozefa Stojkoviča
st  16. dec 16:30 Jablonec Za + rodinu Šutiakovú a Zamožíkovú
št  17. dec 8:00 Budmerice Za + Annu Oscitú
pi  18. dec 8:00 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Ladislava
so  19. dec 8:00 Budmerice Za + Annu a Štefana Noskovičovcov a rodičov Križanovcov a syna Štefana
ne  20. dec 7:30 Budmerice Za + Severína Hlavatého, manž. Annu a syna Bohumila
  9:00 Jablonec Za + Michala a Apolóniu Čambalovcov, Jána a jeho manž. Helenu a syna Štefana
  10:30 Budmerice Za + Eduarda a Boženu Baxovcov, r.o.s.

Cez týždeň si po sv. omšiach si môžete prísť dať zapísať úmysel na sv. omšu

Liturgický kalendár

Pondelok: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Štvrtá adventná nedeľa

Upratovanie

19.12. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka, Belicová, Pútecová, Krištofíková, Baničová, Kulifajová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Oškerová, Parajková a Bejdáková

Milodary

Veriaci z Budmeríc obetovali 50,- Eur Pán Boh zaplať

 Sv. spoveď chorých

V Budmericiach v pondelok po 13:00 hod. a v piatok po 8:00 hod. /Treba prečítať zo zoznamu, ktoré dni budem koho spovedať. / Ak sa ešte niekto neprihlásil nech sa prihlási a na budúcu nedeľu vyhlásim, ktorý deň pôjdem ešte spovedať chorých.

Brány milosrdenstva

Na piatich chrámoch Bratislavskej arcidiecézy sa otvorili Brány milosrdenstva. Okrem Katedrály sv. Martina v Bratislave má Svätú bránu Bazilika v Šaštíne, Bazilika v Marianke, farský kostol v Báči a františkánsky kostol v Bratislave.

S prechodom cez Bránu milosrdenstva je spojená možnosť získať dar odpustenia trestov za hriechy, ktorých vina už bola odpustená vo svätej spovedi. Pre dosiahnutie týchto odpustkov je potrebné na znak hlbokej túžby po opravdivom obrátení uskutočniť krátku púť k Svätej bráne, prijať sviatosť zmierenia, mať účasť na svätom prijímaní a pripojiť k tomu duchovnú úvahu nad milosrdenstvom. Treba sa pomodliť vyznanie viery (Verím v Boha) a modlitbu za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a sveta.

Chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova, môžu získať odpustky, ak svoju chorobu a utrpenie budú prežívať s vierou a s radostnou nádejou, prijmú Eucharistiu alebo budú mať účasť na svätej omši a spoločnej modlitbe a to aj prostredníctvom komunikačných prostriedkov.