farské oznamy

Veľký týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  21. mar 17:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie z príležitosti 85 rokov
ut  22. mar 17:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Luciu
st 23. mar 16:30 Štefanová Ku cti Matky ustavičnej pomoci za zdravie celej rodiny
17:00 Jablonec Za + rodičov Boloví a Černíkovi
št 24. mar 16:30 Štefanová Za ťažko chorú Elišku
17:30 Budmerice Za + rodičov Čobanovcov
pi 25. mar 8:00 Budmerice Krížová cesta – budú sa modliť mládežníci
17:00 Budmerice Obrady Veľkého piatku
17:00 Štefanová Obrady Veľkého piatku
so  26. mar 8:30 Budmerice Adorácia pri Pánovom hrobe
18:30 Budmerice Za + Jozefa a Ľudmilu Tomašovičovcov a + rodičov
ne  27. mar 7:30 Budmerice Za + Michala a Máriu Ocháboví a + Františka Mičku
9:00 Jablonec Za + Štefana Horváta a r.o.s.
9:30 Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽŇA
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Milodary

Veriaci z Budmeríc obetovala na opravu veže 170,- Eur a smútiaca rodina obetovala 50,- Eur. Veriaci z Budmeríc obetovali 25,- Eur pre potreby farnosti. P. Boh zaplať. Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar P. Boh zaplať.

Spoveď chorých

Spoveď chorých bude v utorok po 10:00 hod.

Zelený štvrtok:

V Bratislave o 9:30 hod. bude otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9.30 hod. predsedať omši svätenia olejov, pri ktorej posvätní krizmu, požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tomto slávení obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke. Všetkých, ktorým je to možné, pozývame k účasti na tejto jedinečnej slávnosti v každoročnom živote diecézy. Kostol v Budmericiach bude  otvorený do 19:00 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade.

Veľký piatok:

Deň umučenia a smrti nášho Pána. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Po skončení obradov bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol v Budmericiach otvorený do 21:00 hod.

Biela sobota:

Deň, keď rozjímame pri Pánovom hrobe o jeho umučení a smrti na kríži. Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude od 8:30 hod. do 18:00 hod a na Štefanovej od 14:00 hod. do 17:00 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú v Budmericiach o 18:30 hod.

Veľkonočná nedeľa:

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V nedeľu skoro ráno prechádzame na letný čas – hodiny posúvame o 1 hod. dopredu.

Získanie úplných odpustkov:

  • Zelený štvrtok – za verejnú poklonu Najsvätejšej oltárnej sviatosti pri speve Ctime túto sviatosť slávnu…
  • Veľký piatok – za nábožnú účasť na liturgii poklony krížu
  • Veľkonočná vigília – za obnovenie krstných sľubov

Štúdium teológie:

Záujemcom o magisterské štúdium katolíckej teológie dávame do pozornosti ponuku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium je určené kandidátom kňazstva i laikom. Prihlášky sa podávajú ešte do konca marca. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke fakulty (www.frcth.uniba.sk).

 

Piata pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  14. mar 17:30 Budmerice Za † Tomáša, Valériu, Jozefa a Ladislava Milovcov
ut  15. mar 17:30 Budmerice Za † rodičov Chovancovcov, dcéry, zaťov a syna
st  16. mar 17:00 Jablonec Za † Jozefa a Jozefínu Sinákovcov
16:30 Štefanová Za † Annu Buchovú (10. výročie smrti)
št  17. mar 17:30 Budmerice Za † starých rodičov Smidovcov a Slamkových, dcéru Máriu
pi  18. mar 8:00 Budmerice
so  19. mar 7:30 Budmerice Za Božiu pomoc a uzdravenie pre deti
8:30 Jablonec Za farníkov
ne  20. mar 7:30 Budmerice Za † Ladislava Oškeru
9:00 Jablonec Za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 80 rokov
9:15 Štefanová Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre Dominiku

Liturgický kalendár

Sobota: sv. Jozef, ženícha P. Márie Slávnosť
Nedeľa: Kvetná nedeľa. Pri sv. omši sa budú čítať pašie. Na začiatku sv. omše sa budú požehnávať ratolesti. Na druhej sv. omše v Budmericiach v prípade priaznivého počasia bude  začínať procesia pred kostolom.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

Piatok 18.3. Doľany 16:00 – 18:00
Sobota 19.3. Vištuk a Báhoň 09:30 – 11:30
Sobota 19.3. Modra 15:30 – 18:00
Nedeľa 20.3. Pezinok(kláštor) 14:30 – 18:00

Budmerice: Generálne upratovanie

19.3. t.r. o 16:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Matejíková, Charbulová, Valková, Pelikánová, Náhalková, Čechová, Tekulová, Vadovičová, Brniaková, Micháleková, Chovancová, Vydrová, Charbulová, Baxová, Buková, Hitmárová, Šabranová a Uhlíková

Milodary

Veriaci z Budmeríc obetoval 50,- Eur a smútiaca rodina obetovala 50,- Eur a smútiaca manželka obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Stretnutie pre birmovancov

V piatok 18.3. t.r. o 19:00 hod. bude stretnutie pre birmovancov z Jablonca, Štefanovej a ostatných a v sobotu 19.3. o  18:00 hod. pre birmovancov z Budmeríc. Stretnutie sa bude konať v klubovne v pod reštauráciou KVAK, Kultúrny dom Budmerice. Účasť birmovancov je povinná. Stretnutie budú viesť animátori.

Štefanová: Sväté omše v sobotu

Nasledujúce tri soboty – 12. marca, 19. marca a 26. marca v Štefanovej nebude večerná sobotná sv. omša, nakoľko už začíname spovedanie k Veľkej Noci. Po Veľkej Noci sa slávenie obnoví.

Štefanová: Návšteva chorých v domácnosti

V sákristii kostola prihláste svojich chorých, aby som im mohol vyslúžiť doma sväté sviatosti. Chorých navštívim v stredu 16. marca dopoludnia.

Vikvetfest

O týždeň, na Kvetnú nedeľu sa v Bratislave bude konať diecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi známe pod názvom Vikvetfest. Jeho hlavná téma je tento rok vyjadrená slovom „DOMOV“. Bohatý program ponúkne mladým modlitby, katechézy, diskusiu s otcami biskupmi, krížovú cestu ulicami mesta. Program sa začne modlitbou o 9.00 hod. v kňazskom seminári. O 10.30 hod. sa bude začínať svätá omša s biskupmi obradom požehnania ratolestí vo dvore pred Prepoštským palácom na Kapitulskej ulici, odkiaľ pôjde procesia s ratolesťami do Katedrály sv. Martina. Všetkých, najmä mladých, pozývame na radostné stretnutie s Pánom v spoločenstve Cirkvi, ktorá je naším domovom.

Štvrtá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  7. mar 17:30 Budmerice Za † Máriu a Jána Guláša a synov
ut  8. mar 17:30 Budmerice Za † Tomáša, Valériu, Jozefa a Ladislava Milovcov
st  9. mar 16:30 Štefanová Za † Annu Buchovú (10. výročie smrti)
št  10. mar
pi  11. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za † Jaroslava Junasa a zaťa Petra
so  12. mar 16:00 Jablonec Za † Michala a Margitu Cíferskí a r.o.s.
ne  13. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † Bohumila Tibenského a + rodinu Kišovú a Rášovú
9:15 Štefanová Za † Milana Vivodíka, rodičov a svokrovcov
16:00 Budmerice Za † Štefana a Jozefínu Schvarzových

od stredy do piatku je správca farnosti Budmerice v škole v Brne

Liturgický kalendár

pondelok: Sv.Perpetua a Felicita, mučeníčky
utorok: Sv. Ján z Boha, reholník
streda: Sv. Františka Rímska
štvrtok: Výročie posviacky katredrálneho chrámu sv.Martina z Tours v Bratislave – sviatok
piatok: Sv. Pionius,kňaz, mučeník
sobota: Sv. Teofan, mních

Budmerice: Upratovanie

12.3. t.r. o  17:00  hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Matúšková, Drefková, Dubovská, Zámkovská, Rajkovičová, Lehnertová, Morongová, Stankovičová, Sobolová a Matúšková

Milodary

Mesačná zbierka v Budmericiach vyniesla 722,28 Eur. a v Jablonci vyniesla 206,20 Eur. Milodary z Budmeríc 45,- a 35,- Eur P. Boh zaplať

Štefanová: Sväté omše v sobotu

Nasledujúce tri soboty – 12. marca, 19. marca a 26. marca v Štefanovej nebude večerná sobotná sv. omša, nakoľko už začíname spovedanie k Veľkej Noci. Po Veľkej Noci sa slávenie obnoví.

Štefanová: Návšteva chorých v domácnosti

V sákristii kostola prihláste  svojich chorých, aby som im mohol  vyslúžiť doma sväté sviatosti. Chorých navštívim v stredu 16. marca dopoludnia.

Sv. spoveď k Veľkonočným sviatkom v okolí

  • sobota 12. marca  15:00 – 17:00 – Častá
  • sobota 12. marca 14:30 – 16:00 – Jablonec
  • nedeľa 13. marca  14:00 – 16:00 – Dubová
  • nedeľa 13. marca  14:00 – 16:00 – Budmerice

Výročie posviacky katedrálneho chrámu

Vo štvrtok 10. marca 2016 si pripomíname výročie posvätenia katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Tento deň sa slávi ako sviatok v celej diecéze. V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude biskupské slávenie o 17.00 hod.

Ktosi ťa volá

Najbližšiu sobotu 12. marca 2016 sa pre mladých vo veku od 15 do 24 rokov uskutoční akcia s názvom „Ktosi ťa volá“. Podujatie je v rámci pastorácie povolaní určené pre všetkých, ktorí hľadajú svoju cestu v živote. Bude sa konať v Bratislave na Základnej škole Matky Alexie.

Vikvetfest

Pozývame mladých aj na diecézne stretnutie mládeže s otcami biskupmi známe pod názvom Vikvetfest, ktoré sa uskutoční na Kvetnú nedeľu 20. marca 2016 v Bratislave. Hlavná téma Vikvetfestu je tento rok vyjadrená slovom „DOMOV“. Bohatý program mladým ponúkne modlitby, katechézy, diskusiu s otcami biskupmi, krížovú cestu ulicami mesta.
(Viac informácií na stránke: www.mladezba.sk/vikvetfest.)

Tretia pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  29. feb 17:30 Budmerice Za + Vlastu Kuglerovú, pohrebná
ut  1. mar 17:30 Budmerice Za + Máriu a Jána Guláša a synov
st  2. mar 17:00 Jablonec Za + rodinu Rosenbergovú, Novosedlíkovú a Švorcovú
št  3. mar 17:30 Budmerice Za + Alojza Študenca, synov a r.o.s.
pi  4. mar 17:00 Jablonec Za + Bohumila Tibenského a + rodinu Kišovú a Rášovú
17:30 Budmerice Krížová cesta
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  5. mar 8:00 Budmerice Za + Ivana Hrdličku
ne  6. mar 7:30 Budmerice Za + rodičov Danihelových, vnuka a zaťa
  9:00 Jablonec Za + Jozefa Siváka a rodičov Sivákovcov a Krajčovičovcov, brata Mariana
  10:30 Budmerice Za farníkov

V piatok bude v Budmericiach Krížová cesta o 17:00 hod.

V sobotu bude večeradlo 7:15.

V nedeľu bude Krížová cesta o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa

Upratovanie

5.3. t.r. o  17:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Švrčková, Kostická, Vydrová, Tomašovičová, Nahalková, Nagyová, 2x Miškovičová, Šlachtová a Chobotová

Milodary

Veriaci z Budmeríc na opravu veže kostola obetovali 180,- Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie rodín

V nedeľu bude stretnutie rodín na fare v Budmericiach