farské oznamy

16. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  19. júl 18:00 Budmerice Za † Annu Noskovičovú
st  20. júl 8:00 Budmerice Na úmysel
18:00 Štefanová Za † Vladimíra
št  21. júl 18:00 Budmerice Za † Lubicu Kulifajovú
pi  22. júl 17:30 Jablonec Za † Annu Novosedlíkovú, výročná
so  23. júl 8:00 Budmerice Za † Jozefa a Magdalénu Čechoví
ne  24. júl 7:30 Budmerice Za † Rozáliu Hegerovú
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
10:30 Budmerice Za † Ľudmilu Galikovú

Počas letných prázdnin bývajú o 10:30 sv. omše aj pri kaplnke sv. Márie Magdalény na Zochovej chate. Na budúcu nedeľu slávime sviatok  Márie Magdalény patrónky tejto kaplnky aj patrónky kostola v Jablonci.

Liturgický kalendár

18.VII. pondelok Sv. Bl.Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník
19.VII. utorok Sv. Zlatica(Aurea), panna a mučenica
20.VII. streda Sv. Apolinár, biskup a mučeník – ĽSp
21.VII. štvrtok Sv.Vavrinec z Brindisi,kňaz a učiteľ Cirkvi –ĽSp
22.VII. piatok Sv. Mária Magdaléna – Sp
23.VII. sobota Sv.Brigita, reholníčka, patrónka Európy –Sviatok

Upratovanie

2.7. t.r. o 9:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka:  Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Pretoryová a Buttková. Ďakujeme

Zbierky

Na budúcu nedeľu bude v Budmericiach mesačná zbierka. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať
Na budúcu nedeľu v Jablonci bude farská ofera. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

15. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. júl 18:00 Budmerice Za + Pavla a Máriu Križanoví, syna Štefana a dcéru Teréziu
ut  12. júl 15:00 Budmerice pohrebná
st  13. júl 17:30 Jablonec Za + Františka a Irenu Černíkoví
18:00 Štefanová Za † Štefana Belicu
št  14. júl 8:00 Budmerice Na úmysel
pi  15. júl 18:00 Budmerice Za + Teréziu Aulitisovú
so  16. júl 8:00 Budmerice Poďakovanie za dožitých 75 rokov a za zdravie a Božiu pomoc
16:00 Štefanová Za novomanželov Hamadových
ne  17. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za + Ľudovít Krajčovič a + rodina Krajčovičová
9:30 Štefanová Poďakovanie za 15. výročie manželstva (Valika Lennerová)
10:30 Budmerice Za + Jaroslava Kulifaja a rodičov

V utorok bude v Budmericiach pohrebná sv. omša v kaplnke na cintoríne o 15:00 hod. a vo štvrtok bude sv. omša ráno o 8:00 hod.

Počas letných prázdnin bývajú o 10:30 sv. omše aj pri kaplnke sv. Márie Magdalény na Zochovej chate.

Liturgický kalendár

11.VII. pondelok Sv.Benedikt, opát, patrón Európy – Sviatok
12.VII. utorok Sv. Ján Gualbert, opát
13.VII. streda Sv. Henrich – ĽSp
14.VI. štvrtok Sv. Kamil de Lellis, kňaz – ĽSp
15.VII. piatok Sv. Bonaventur, biskup a učiteľ Cirkvi – ĽSp
16.VII. sobota Preblahoslavená Panna Mária Karmelská – ĽSp

Pozvanie

Konfederácia politických väzňov Slovenska, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Vištuk a Obec Vištuk, Vás pozývajú na Odhalenie pamätnej tabule P. Fidélovi Ambrózovi Jurčovičovi OFM, provinciálovi Rehole menších bratov – Františkánov, spisovateľovi a politickému väzňovi.(17. 7. 1916 Vištuk – 21. 1. 2004 Trnava), pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia v nedeľu 17. júla 2016 o 11.00 vo Vištuku.

Program:

  • Svätá omša vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice (kazateľ: P. Tadeáš Mikuláš Král OFM, kňaz-františkán).
  • Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule na mieste rodného domu.

 

14. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  4. júl 18:00 Budmerice Za † Jána Lukačoviča
ut  5. júl 9:00 Jablonec Za † rodinu Špajdlovú a Štibrányovú
  9:30 Štefanová Za † rodičov a brata
  10:30 Budmerice Za zdravie a Božiu pomoc pre syna
st  6. júl 18:00 Štefanová Za † rodičov Jaroslava a Miladu
št  7. júl 18:00 Budmerice Za obrátenie zaťa (PK)
pi  8. júl 18:00 Budmerice Za † Štefana Hlavinu /kňaza/
so  9. júl 16:00 Budmerice Za sobášna sv. omša za Erika Trubača a Miriam Jančovičovú
ne  10. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Annu a Pavla Vandákoví a zaťa Karola a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † Libora Belicu a Teréziu
  10:30 Budmerice Za † Jozefa Holeša a rodičov

Počas letných prázdnin bývajú o 10:30 sv. omše aj pri kaplnke sv. Márie Magdalény na Zochovej chate.

Liturgický kalendár

4.VII. pondelok Sv.Alžbeta Portugalská – ĽSp
5.VII. utorok Sv. Cyril a Metod, Slovanskí vierozvestovia -Slávnosť
6.VII. streda Sv. Mária Goretti, panna a mučenica – ĽSp
7.VII. štvrtok Sv. Antom Mária Zaccaria, kňaz – ĽSp
8.VII. piatok Sv. Akvila a Priska, maželia, pomocníci sv.Pavla
9.VII. sobota Sv. Zha Rong, kňaz a spol., mučeníci – ĽSp

Milodary

Mesačná zbierka vyniesla v Budmericiach 731,51 Eur a v Jablonci 248,80 Eur. Veriaci z Budmeríc 250,- Eur pre potreby farnosti, 150- Eur na okná a veriaci z Jablonca 100,- Eur P.Boh zaplať

Ohlášky

Dňa 9.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Erik Trubač z farnosti Častá a Miriam Jančovičová z farnosti sv. Urbana Nitra – Zobor. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Slávnosť slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda slávime v utorok 5. júla. Nie je to prikázaný sviatok. V kostole Povýšenia sv. Kríža v Budmericiach bude v tento deň prehliadka speváckych zborov pod názvom Cyrilo-metodské dni. Program začne o 15:00.

Odhalenie pamätnej tabule

V nedeľu 17. júla 2016 o 11:00 bude vo Vištuku slávnostná sv. omša pri príležitosti 100. výročia narodenia pátra Fidéla Ambróza Jurčoviča, františkána. Po sv. omši bude na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa.

 

13. týždeň v Cezročnom období

pi  1. júl 17:30 Jablonec Za † Jána a Rozáliu Feketoví a nevestu Oľgu a + rodinu
18:30 Budmerice Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. júl 8:00 Budmerice Za † Máriu Cimermanovú, mesačná
ne  3. júl 7:30 Budmerice Za farníkov
  9:00 Jablonec Za † Juraja a Štefániu Mackorovú
  9:30 Štefanová Za † Jána a Hedvigu Zemčíkových
  10:30 Budmerice Za † Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana

Prvopiatkovú večernú sv. omšu v Budmericiach celebruje p. Róbert Režný

Večeradlo bude v sobotu o 7:15

Upratovanie

2.7. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Krchňáková, Belová a na ul. Podhajska Zamkovská, Gašparovičová, Talapková, Boldišová, Machalová a 2x Chovancová. Ďakujeme

Ohlášky

Dňa 9.7.2016 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Erik Trubač z farnosti Častá a Miriam Jančovičová z farnosti sv. Urbana Nitra – Zobor. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.