spoveď

Sv. spoveď k veľkonočným sviatkom v okolitých farnostiach:

sobota 6.4. Častá 15:00 – 17:00

nedeľa 7.4. Budmerice 14:30 – 16:30

streda 10.4. Štefanová 16:00 – 17:30

piatok 12.4. Doľany 16:00 – 18:00

sobota 13.4. Vištuk 09:30 – 11:30

sobota 13.4. Modra 15:30 – 18:00

nedeľa 14.4. Pezinok 14:30 – 18:00 (v kláštore u kapucínov)

Štvrtá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  1. apr 8:00 Budmerice
Za + rodičov Zelinkových a syna Vladimíra
ut  2. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Alžbetu Krajčovičoví a r.o.s.
st  3. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (K.)
št  4. apr 18:00 Budmerice
Za + Martina a Františku Šotníkoví a st. r.o.s.
pi  5. apr 8:00 Štefanová Na úmysel
17:30 Jablonec
Za + Miroslava Krasňanského a r.o.s.
18:00 Budmerice Krížová cesta
Za + súrodencov Krajčovičoví
so  6. apr 16:00 Jablonec
Za + rodinu Novosedlíkovú, Rozenbergovú a Švorcovú
ne  7. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Jozefa a Helenu Punicoví
9:30 Štefanová
Za + Martu Kadlecovú a zaťa Pavla
16:30 Budmerice
Za + Valériu a Michala Pešku a syna Jaroslava

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Piata pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 06.4. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Križanová, Križanová, Režná, Matúšková, Nosálová, Rjkovičová, Zelníková, Jakubčíková, Císarová a Martinková. P. Boh zaplať

V Budmericiach bude krížová cesta v piatok o 18:00 hod. a v Jablonci v piatok o 17:00 hod.

Sv. spoveď k veľkonočným sviatkom bude v Jablonci na budúcu sobotu v sobotu od 15:00 hod. do 16:00 hod. a v Budmericiach budúcu nedeľu od 14:30 do 16:30 hod. V nedeľu druhá sv. omša o 10:30 hod. nebude bude až večer po sv. spovede o 16:30 hod.

Milodary: Veriaca z Jablonca obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omše cez týždeň budú bývať o 18:00 hod.

6. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. feb 7:30 Budmerice
Za + Máriu a Antona Cimermana
ut  19. feb 17:00 Budmerice
Za + Martu Bejdákovú, mesačná
st  20. feb 17:00 Jablonec
Za + Helenu a rodičov Jozefa a Máriu a brata Dezidera
17:00 Štefanová
Za + Jozefa a Justínu
št  21. feb 7:30 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr. a st.r.o.s.
pi  22. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Ladislava Šeboru, mesačná
so  23. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  24. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Lýdiu a Jozefa Šaškovičoví a Máriu a Františka Feketeoví
9:30 Štefanová
Za + Zuzanu Tibenskú (7. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Vladimíra Pastuchu, 10. rokov a dcéru Zdenku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Sobota: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 23.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová, Kuglerová, Šabranová a Uhlíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci obetovali na opravu kostola 150,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5460,- Eur. P. Boh zaplať

Tento týždeň bude spoveď k prvému piatku.

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

V sobotu o 10:00 hod. bude sv. omša za chorých, ktorá sa túto sobotu neuskutočnila z dôvodu pohrebu v Jablonci

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

V piatok po večernej sv. omši v Budmericiach bude stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie a v Jablonci v nedeľu po sv. omši. Stretnutie ohľadom stanovenia dátumu prvého sv. prijímania

V piatok bude v Budmericiach mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare

3. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. jan 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Rozáliu Baxoví a r.o.s.
ut  29. jan 14:00 Budmerice
Za + Eduarda Furičku, pohrebná
st  30. jan 17:00 Jablonec
Za + Stanislava Pociska a r.o.s.
17:00 Štefanová
Za + rod. Brestovanskú, sestry, bratov, – švagriné a švagrov
št  31. jan 17:00 Budmerice
Za + Štefana Ogiboviča
pi  1. feb 8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkovú a rodinu Hyncovú a Hasíkovú
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. feb 8:00 Budmerice
Za + Annu a Vojtecha Nemcoví a za bratov
9:00 Jablonec Na úmysel
ne  3. feb 7:30 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví a vnuka
9:00 Jablonec
Za + rodinu Šaturovú a Némovú a Františka Dankoviča
9:30 Štefanová
Za Božie požehnanie a zdravie (105)
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Bosca, kňaza Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: OBETOVANIE PÁNA Sviatok
Nedeľa: Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Nahálková, Haršányová, Miškovičová, Miškovičová, Šlachtová, Chobotová, Šavarová, Vydrová, Oškerová a Drefková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 4537,95 Eur. P. Boh zaplať

Stretnutie rodín

Na prvú nedeľu mesiaca 3.2. t.r. bude stretnutie rodín na fare o 16:00 hod.

Spomienka sv. Blažeja

Spomienka sv. Blažeja sa v tomto roku neslávi lebo je nedeľa. Avšak požehnanie hrdla sa môže udeliť. Požehnanie hrdla bude spoločné, po nedeľných sv. omšiach

Sv. spoveď k prvému piatku

Sv. spoveď k prvému piatku pred sv. omšami ako býva zvykom