spoveď

4. Pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  27. mar 18:00 Budmerice Za † Magdalénu a Imricha Somorovskí
ut  28. mar 8:00 Budmerice Za † Jána Lukačoviča, rodičov a syna
st  29. mar 17:30 Jablonec Za † Štefana a Katarínu Krištovičoví a † rodinu
18:00 Štefanová Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
št  30. mar 18:00 Budmerice Za † Jaroslava Baxu
pi  31. mar 8:00 Štefanová Na úmysel
18:00 Budmerice Za † Máriu, Alexandra, Bohuša a † deti
so  1. apr 16:00 Jablonec Za † Magdalénu Solčányovú a † rodičov
ne  2. apr 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec Za † Michala a Margitu Cíferskí a r.o.s.
9:30 Štefanová Za † Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
16:00 Budmerice Za † starých rodičov Študencoví a Halešoví

Správca farnosti prosí, aby ste do konca týždňa prihlásili chorých. Na budúci týždeň v Budmericiach zapisuje po sv. omšiach okrem piatku  na sv. omše.

V piatok mládežnícka sv. omša a po nej stretnutie v dome P. Márie pomocnice

Detské sv. omše budú bývať druhú nedeľu v mesiaci

Liturgický kalendár

27.III. pondelok Sv. Rupert, biskup
28.III. utorok Bl. Renáta, mučenica
29.III. streda Sv. Bertold
30.III.štvrtok Sv. Ján Klimak, opát
31.III piatok Sv. Benjamín, diakon a mučeník
1.IV.sobota Sv. Hugo, biskup

Zápis do prvého ročníka cirkevnej základnej školy:

Cirkevná základná škola sv. Leonarda v Doľanoch pozýva rodičov na zápis ich dieťaťa do tejto školy.
Zápis sa uskutoční dňa 6. apríla od 15:00 – 17:00 hod.

Biblická olimpiáda

Družstvo žiakov z Budmerickej školy získalo na biblickej olympiáde v Modre dekanátnom kole 3. miesto. Blahoželáme im.

Arcidiecézne stretnutie mládeže:

Pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa bude konať vo Svätom Jure 12.-14. mája 2017, teda v čase 100. výročia fatimských zjavení. Heslo stretnutia – „S TEBOU“ – znamená pozvanie pre každého mladého, aby prišiel a prehĺbil svoj vzťah k Bohu a tiež vzájomné vzťahy v spoločenstve Cirkvi. Zvýhodnená registrácia prebieha do 16. apríla. Viac informácií o programe aj o registrácii je na stránke cliptime.sk.

Spovedanie:

v sobotu 1. 4.       Častá       15:00 – 17:00

v sobotu 1. 4.       Jablonec       15:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Dubová    14:00 – 16:00

v nedeľu 2.4.        Budmerice    14:00 – 16:00

Púť do Szombathely

Farnosť Budmerice organizuje  v rámci osláv 1700. výročia od narodenia sv. Martina púť do Maďarska mesta Szombathely, kde sa sv. Martin narodil. Púť je naplánovaná na 1. júla 2017 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 23 €. Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr u p. Škodovej alebo v Jablonci u p. Bacigála

Možnosť získania odpustkov:

– účasť na pobožnosti krížovej cesty
– v piatok – po sv. prijímaní modlitba pred obrazom Ukrižovaného Pána Ježiša – Dobrý a preláskavý Ježišu…
a za splnenia troch podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca)

Hľadá sa kostolník

31. mája t.r. na vlastnú žiadosť končí p. kostolník Stanislav Baxa so službou kostolníka a tiež p. Adelka Baxová tiež na vlastnú žiadosť konči so starostlivosťou o upratovanie kostola a prípravou kvetinvej výzdoby. Preto sa hľadá nový kostolník pre Budmerice. Prosím, kto by mal záujem plniť túto službu nech sa prihlási buď u mňa alebo u členov farskej ekonomickej rady. Ďakujem.

Štúdium katolíckej teológie:

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2017/2018 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva, aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 31.3.2017. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk.

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 31. júla až 5. augusta v Hoteli Mier v Pribyline v Račkovej doline. Cena za ubytovanie so stravou a organizačnými nákladmi je pre dospelého 95 Eur a pre dieťa (do 10 r.) 75 Eur. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

 

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  19. dec 8:00 Budmerice Za
ut  20. dec 18:00 Jablonec Za † Martu Hagarovú, výročná
18:00 Budmerice Za † Vincenciu Zichovú, 30. výročie
st  21. dec 17:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  22. dec 16:30 Budmerice Za † Ladislava Oškeru
pi  23. dec 8:00 Budmerice Za
so  24. dec 22:00 Štefanová Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
22:30 Jablonec Za † Jozefa Graneca a † rodičov
ne  25. dec 0:00 Budmerice Za mojich dobrodincov
  9:00 Jablonec Za † Viktóriu a Františka Kugunber a r.o.s.
  9:30 Štefanová Za † Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových a ich súrodencov
  10:30 Budmerice Za † Alojza a Máriu Šlachtoví

Liturgický kalendár

19.XII. pondelok Bl. Urban V., pápež
20.XII. utorok Sv. Zefirín, pápež
21.XII. streda Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
22.XII.štvrtok Sv. Františka Xaveria Cabriniová, panna
23.XII.piatok Sv. Ján Kentský, kňaz – Sp
24.XII.sobota Sv. Adam a Eva a všetci predkovia Ježiša Krista

Upratovanie:

23.12. t.r. v piatok o 10:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. J. Holčeka: Jakubcová, Figurová, Glasová, Kunáková a Rausová. Ďakujeme

Výzdobu k Vianociam a stavanie betlehema v kostole v Budmericiach budeme robiť v piatok od 10:00 hod. prosím o pomoc birmovancov, miništrantov a staršie deti

Milodary:

Veriace z Jablonca obetovali 60,- Eur, veriaca z Budmeríc obetovala 20,- na okno na fare a veriaci obetoval 50,- Eur a  veriaca 20,- Eur na kúrenie. Pán Boh zaplať

Na Slávnosť Narodenia Pána, pri sv. omši cez deň, bude tradičná farská ofera.

V sobotu 24.12.

nie je predpísaný pôst, môžeme ho však použiť ako prostriedok k lepšiemu prežívaniu Vianoc. Večer po zvonení kostolných zvonov sa pomodlime, prečítajme si správu o narodení Pána Ježiša (Lk 2, 1-14), poblahoželajme si a až potom zasadnime k štedrovečernému stolu.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

pondelok 19.12. Častá 16:00 – 18:00
utorok 20.12. Budmerice 16:00 – 18:00

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  12. dec 16:30 Budmerice Za † Jozefa Chovanca
ut  13. dec 16:30 Budmerice Za † Alexandara Kovačiča a brata Petra
st  14. dec 16:30 Jablonec Za † Emila a Máriu Hornáčkoví, synov Jána a Jozefa
št  15. dec 8:00 Budmerice Na úmysel ordinára
17:00 Štefanová Za † švagrov a švagriné
pi  16. dec 8:00 Budmerice Na úmysel
so  17. dec 8:00 Budmerice Za † rodičov Masarykoví a Chovancoví
ne  18. dec 7:30 Budmerice Za † Jozefa Baxu
  9:00 Jablonec Za † Gustava a Rozáliu Synákoví a st. rodičov o.s.
  9:30 Štefanová Za † Pavla a Hedvigu Jakušových
  10:30 Budmerice Za † Máriu Vráblovú, ročná

Liturgický kalendár

12.XII. pondelok Panna Mária Guadalupská – Ľsp
13.XII. utorok Sv. Lucia, panna a mučenica – Sp
14.XII. streda Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi – Sp
15.XII.štvrtok Sv. Valerián, biskup
16.XII.piatok Sv. Adelaida (Adela) cisárovná
17.XII.sobota Sv. Modest, biskup

Upratovanie:

18.12. t.r. o 9:00   hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Príhodová, Salanciová, Pechová, Šumská, 2x Križanová, Režná, Kačeriaková, Bartáková, Rajkovičová a Zelníková. Ďakujeme

Milodary:

Smútiaca rodina Ľudmily Hittmarovej obetovala 100,- Eur a smútiaca rodina Anny Polakovičovej 20,- Eur. Ženy z modlitieb matiek obetovali na výmenu okna 80,- Eur a veriaca obetovala 30,- Eur, na kúrenie v kostole obetovala veriaca 15,- Eur a na svetlá obetovali veriace 20,- Eur. Pán Boh zaplať

Sv. spoveď chorých:

V Jablonci v utorok od 8:30 hod., vo štvrtok Budmerice od 9:30 hod, v piatok 16. decembra od 9:30 Štefanová.

Spovedanie v okolitých farnostiach:

nedeľa   11.12.     Dubová     14:00 – 16:00
štvrtok     15.12.     Štefanová  16:00 – 17:00
piatok     16.12.     Doľany      16:00 – 18:00
sobota    17.12.     Modra       15:30 – 18:00
nedeľa     18.12.     Pezinok     14:30 – 18:00
pondelok 19.12.    Častá         16:00 – 18:00
utorok      20.12.    Budmerice  16:00 – 18:00

Stretnutie birmovancov

V piatok 16.12. t.r. o 19:00 hod. bude stretnutie birmovancov v Kultúrnom dome v Budmericiach v klubovni pre Jablonec, Štefanovú a Dolné Orešany a v sobotu pre Budmerice v sobotu 17.12. t.r. o 18:00 hod.

Predvianočné spovedanie v Pezinskom dekanáte

ne  11. dec 14:00 – 16:00 hod. Dubová
pi  16. dec 16:00 – 18:00 hod. Doľany
so  17. dec 9:30 – 11:30 hod. Báhoň
so  17. dec 9:30 – 11:30 hod. Vištuk
so  17. dec 15:30 – 18:00 hod. Modra
ne  18. dec 14:30 – 18:00 hod. Pezinok (kláštor)
po  19. dec 16:00 – 18:00 hod. Častá
ut  20. dec 16:00 – 18:00 hod. (aj cez sv. omšu) sv. omša bude o 18:00 hod. Budmerice, Jablonec

V Budmericiach je možné pristúpiť k sv. spovedi počas adventného obdobia cez týždeň polhodinu pred sv. omšou (na požiadanie aj po sv. omši) a v nedeľu polhodinu pred prvou sv. omšou.

Na Štefanovej bude predvianočné spovedanie vo štvrtok 15. decembra v popoludňajších hodinách.