Opatrenia pre 6 ľudí v kostole

Úrad verejného zdravotníctva vydal v stredu 14. októbra večer konečnú verziu opatrení, ktoré sú záväzné od štvrtka 15. októbra 2020. Z dokumentu vyplýva, že hromadné podujatia napokon nebudú zakázané úplne: bude možné ich konať so zásadným obmedzením, teda maximálne do 6 osôb. Po konzultácii s Úradom verejného zdravotníctva hovorca KBS Martin Kramara potvrdil informáciu, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na bohoslužby. Znamená to, že slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné, avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza a asistencie.

Z uvedeného vyplýva pre našu farnosť Budmerice, že na sv. omši môžu byť ešte 4 ľudia. Prosím, aby na sv. omšu prišla rodina, na ktorý úmysel je v ten deň slávená sv. omša. Ak by sa nemohli z rodiny zúčastniť štyria a ostali by voľné miesta dajte prosím vedieť, či už vdp. Branislavovi Trubačovi alebo p. kostolníčke v Budmericiach, či p. kostolníkovi v Jablonci.

Kostol sa bude otvárať tesne pred sv. omšou. Sv. omša cez týždeň v Budmericiach: pondelok a sobotu ráno a v nedeľu o 8.00 hod. a cez týždeň ostatné dni večerné sv. omše o 17:30 hod.

V Jablonci v stredu o 17:30 hod. a v nedeľu o 10:00 hod.

Cez týždeň bude kostol otvorený po sv. omši približne od 18:00 do 18:30 hod. Pre možnosť individuálneho sv. prijímania, adorácie a prípadne k individuálnej sv. spovede. V nedeľu bude táto možnosť po sv. omši v Budmericiach od 8:30 do 9:15 hod. a v Jablonci približne od 10:30 do 11:15 hod. Treba vždy rešpektovať, že v kostole môže byť aj s kňazom najviac 6 ľudí.

Samozrejme stále platí, že môžete ma požiadať o individuálnu sv. spoveď a individuálne sv. prijímanie aj v inom čase. Dohodneme sa.

Prosíme o finančnú pomoc pre farnosť Budmerice. Cirkev žije z finančných príspevkov od dobrodincovu, ktoré sa vyberajú vo forme zvončeka. Súčasnosti počas epidémie koronavirusu sa slúžia sv. omše s obmedzením počtom veriacich. Súčasná situácia ohľadom sv. omší bude pravdepodobne trvať dlhšie. Farnosť však si musí plniť svoje finančné záväzky. Obraciam sa na ochotných dobrodincov, ktorý by vedeli napomôcť. Možno poslať na účet farnosti svoj milodar. Nie je potrebné posielať veľké čiastky aj malá pomoc pre farnosť bude istotne požehnaná. Pán Boh zaplať za Váš milodar.

Účet farnosti Budmerice:

SK64 0900 0000 0051 3968 7508 (bežné výdaje pre farnosť Budmerice)

Variabilný symbol pre  Budmerice: 3838

Variabilný symbol v Jablonci: 2222