30. týždeň cez rok

po  26. okt BudmericeZa Božiu pomocsv. omša neverejná
ut  27. okt BudmericeZa dožitých 85 rokov pre poďakovanie a zdravie a Božiu pomocsv. omša neverejná
st  28. okt JablonecZa živú rodinu Šaturoví a Morvayovísv. omša neverejná
št  29. okt JablonecZa prehĺbenie viery farnostisv. omša neverejná
pi  30. okt BudmericeZa + František a Máriu Šumskýchsv. omša neverejná
so  31. okt BudmericeZa + Jozefa Olšu, mladšieho a staršiehosv. omša neverejná
ne  1. nov BudmericeZa farníkovsv. omša neverejná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Všetkých svätých

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali pre potreby farnosti 675,50,- Eur a na opravu Budmerického kostola veriaca rodina 100,- a veriaci z Jablonca 275,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 8888

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.