Učiň

Bože, stále si s nami.
Neviditeľný,
ako svieži vánok.
Prijímaš pocestných
v nečistých háboch.
Ukáž nám Pane,
svoju svätú tvár.
Učiň, aby raz každý
mohol byť pre Teba,
sanktuár.

M.M.