31. týždeň cez rok

po  2. nov BudmericeZa + Margitu a Milana a r.o.s.
ut  3. nov JablonecZa + Elišku
st  4. nov JablonecZa + Annu a Pavla Vandáka a zaťa Karola a st. rodičov
št  5. nov JablonecZa + Michala a Margitu Cíferských a dcéru Annu a Vierku a syna Jána a r.o.s.
pi  6. nov BudmericeZa + Jána a Jozefínu Moravčikoví, dcéry a syna
so  7. nov BudmericeZa + Helenu Baxovú, ročná
ne  8. nov BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH Spomienka
Utorok: sv. Martina de Porres, rehoľníka Ľ.spomienka
Streda: sv. Karola Borromejského, biskupa Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: 32. nedeľa cez rok

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali pre potreby farnosti 10,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 8888

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.