32. týždeň cez rok

po  9. nov 8:00BudmericeZa + Zdenku Tavačovú, 2. výr.
ut  10. nov 17:00BudmericeZa + Ernesta Tomašoviča a manželku Helenu, syna Mareka
st  11. nov 17:00JablonecZa + rodinu Plánkových
št  12. nov 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Annu
pi  13. nov 17:00BudmericeZa + Alojza Baxu a manž. Jindru a dcéru Martu
so  14. nov 8:00BudmericeZa + Žofiu Ogibovičovú, ročná
ne  15. nov 8:00BudmericeZa farníkov
ne  15. nov 9:30JablonecZa + Františka Príkrila, ročná

Liturgický kalendár:

Pondelok: VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY Sviatok
Utorok: sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Streda: sv. Martina z Tours, biskupa Spomienka
Štvrtok: sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: 33. nedeľa cez rok

Milodary:

Veriaci z obetovali pre potreby farnosti 182,20,- Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozstupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Cez týždeň po sv. omši od 17:25 do 17:45 bude možnosť prijať individuálne sv. spoveď, sv. prijímanie alebo možnosť vykonať si súkromnú modlitbu. Pre ráne sv. omše cez týždeň 8:25 hod. do 8:45 hod. Prosíme, aby však v kostole bolo maximálne 6 osôb vrátane aj kňaza a v nedeľu tá istá možnosť pre sv. spoveď, sv. prijímanie a súkromnú modlitbu v Budmericiach od 8:30 do 8:50 hod. a v Jablonci od 10:00 hod. do 10:20 hod. Ďakujme za pochopenie