34. týždeň cez rok

po  23. nov Budmerice8:00Za Božiu pomoc pre Máriu
ut  24. nov Budmerice17:00Poďakovanie sa P. Bohu za 25 rokov hnutia modlitieb matiek
st  25. nov Jablonec17:00Za + Jozefa a Helenu Ponicoví
št  26. nov Budmerice17:00Za + Ľudmilu Chalamovú a r.o.s.
pi  27. nov Budmerice17:00Za + Jozefa a Jozefínu Moravčíkoví a rodičov
so  28. nov Budmerice8:00Za + Rudolfa a Annu Belicových a st.r.o.s.
ne  29. nov Budmerice7:30Za farníkov
ne  29. nov Jablonec9:00Za + Máriu a Rudolfa Jánošovičoví a dcéru Bernadetu
ne  29. nov Budmerice10:30Za + Karola a Máriu Chynorandských

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Klementa I., pápeža a mučeníka Ľ.spomienka
Utorok: sv. Ondrej Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Streda: sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Prvá adventná nedeľa

Milodary: Veriaci z obetovali pre potreby farnosti 276,50 Eur. P. Boh zaplať

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v tejto situácií pamätajú na milodar na udržovanie našej farnosti. Svoj milodar môžete poslať bankovým prevodom na číslo účtu farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508 . Variabilný symbol pre Budmerice je 3838 a variabilný symbol pre Jablonec: 2222

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

Upratovanie: v sobotu 28.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Salanciová, Švingalová, Císarová, ul. Juraja Holčeka: Jakubcová, Švorcová, Glasová, Kunáková, Rampáchová, Rašlíková a Rausová. P. Boh zaplať

V Budmericiach po sv. omšiach zapisujem na sv.omše. Avšak prosím pokiaľ je to možné nahláste sv. omšu telefonicky.